พาณิชย์มั่นใจส่งออกครึ่งปีหลังยังดี

พาณิชย์มั่นใจส่งออกครึ่งปีหลังยังดี

กระทรวงพาณิชย์ ยันส่งออกครึ่งหลังปีนี้ยังโต คงเป้าทั้งปีนี้โต 3.5% หลังสินค้าอุตสาหกรรม-เกษตรส่งสัญญาณฟื้นตัว

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า การส่งออกของไทยในครึ่งปีหลังส่งสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจน จากการที่มูลค่าการส่งออกของไทยปรับตัวดีขึ้น จนกลับมาเป็นบวกในไตรมาสที่ 2 พร้อมกับสัญญาณการฟื้นตัวของประเทศคู่ค้าหลักกลับมาฟื้นตัวอย่างชัดเจน ทำให้กระทรวงพาณิชย์คาดการณ์ว่า การส่งออกของไทยในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 จะกลับมาขยายตัวได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก และเศรษฐกิจของประเทศคู่ค้าอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศภูมิภาคตะวันตก รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ เช่น ราคาน้ำมันดิบ รวมถึงราคาสินค้าเกษตรในตลาดโลก เป็นต้น

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ คาดว่าการส่งออกของไทยในปีนี้ จะขยายตัวได้ 3.5%

นางนันทวัลย์ กล่าวว่า ตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนมิ.ย. มีมูลค่า 1.98 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 3.90% จากช่วงเดียวกันปีก่อน และเพิ่มขึ้นจากจากเดือน พ.ค.57 ที่ติดลบ 2.14 % ทั้งนี้ สินค้าส่งออกหลักกลับมาขยายตัวดีขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มอัญมณีและเครื่องประดับ กลุ่มเม็ดและผลิตภัณฑ์พลาสติก กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มวัสดุก่อสร้าง กลุ่มยานพาหนะ และส่วนประกอบ กลุ่มสิ่งทอ และกลุ่มสิ่งพิมพ์ บรรจุภัณฑ์ ขยายตัวร้อยละ 9.6, 9.2, 3.4, 3.4, 3.3, 3.2, 2.5, และ 0.8 (YoY) ตามลำดับ

ขณะที่ การส่งออกสินค้าอุตสาหกรรมบางรายการ มีการปรับตัวลดลง ได้แก่ เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ หดตัวร้อยละ 6.9 (YoY) จากการชะลอตัวจากคำสั่งซื้อที่ลดลงในตลาดอินโดนีเซีย ญี่ปุ่น สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม เนื่องจากผ่านพ้นฤดูร้อนไปแล้ว การส่งออกเครื่องรับวิทยุโทรทัศน์และส่วนประกอบก็เริ่มชะลอตัวลงร้อยละ 3.4 (YoY) จากการเร่งส่งออกในช่วงเทศกาลบอลโลกทำให้การส่งออกในแทบทุกตลาดปรับตัวลดลง โดยเฉพาะในตลาดเบลเยียม สิงคโปร์ และฮ่องกง เช่นเดียวกับการส่งออกแผงวงจรไฟฟ้าที่ชะลอตัวลงร้อยละ 3.4 (YoY) เนื่องจากมูลค่าการส่งออกไปยังตลาดที่สำคัญลดลง ได้แก่ ฮ่องกง ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และมาเลเซีย

ส่วนสินค้าในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร เดือน มิ.ย. 57 กลับมาขยายตัวเป็นบวกครั้งแรกที่ร้อยละ 2.6 (YoY) จากการขยายตัวของการส่งออกสินค้าสำคัญ โดยเฉพาะ ข้าว ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง อาหารประเภทผัก ผลไม้สด แช่แข็ง กระป๋องและแปรรูป และไก่สดแช่แข็งและแปรรูป เป็นต้น แต่สินค้าส่งออกที่ยังคงหดตัว ได้แก่ ยางพารา ซึ่งขยายตัวในเชิงปริมาณส่งออกร้อยละ 11.4 (YoY) แต่ราคากลับหดตัวลงถึงร้อยละ 28.9 (YoY) เนื่องจากการขยายตัวของอุปทานยางพาราในตลาดโลก ขณะที่อุปสงค์ยังไม่ฟื้นตัวเท่าที่ควร การส่งออกน้ำตาลลดลง เนื่องจากปริมาณส่งออกที่หดตัวร้อยละ 26.3 (YoY) และราคาที่หดตัวลงร้อยละ 6.6 (YoY)