คสช.เผยตรวจโกดังข้าวพบข้าวดี80%

คสช.เผยตรวจโกดังข้าวพบข้าวดี80%

"ฉัตรชัย"เผยยอดตรวจสอบโกดังข้าวแล้ว72% พบข้าวดี 80% ยัน ยังไม่เร่งระบาย ต้องคำนึงกลไกตลาด

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ ให้สัมภาษณ์ถึงการดำเนินการของคณะอนุกรรมการกำหนดนโยบาย และคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณข้าว ว่าได้มีการเสนอยุทธศาสตร์เพิ่มเติม ในการดำเนินการผลิตข้าวของไทย โดยคณะอนุกรรมการตรวจสอบปริมาณ ระบุว่า ขณะนี้ได้ทำการตรวจสอบไปแล้ว 1,290 โรง จากที่มีทั้งหมด 1,787 โรง ซึ่งคิดเป็น 72 เปอร์เซนต์ และพบว่า 80%เป็นข้าวที่มีคุณภาพ และถูกต้อง มีเพียง 10%ที่ไม่ตรงและเสื่อมคุณภาพ ก็ต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดต่อไป ซึ่งขณะนี้ไม่จำเป็นต้องมีการเร่งระบายข้าว แต่ต้องดูตามกลไกตลาด ไม่ให้มีผลกระทบต่อราคาข้าว และต้องดูว่ามีโอกาสมากน้อยแค่ไหนที่จะสามารถระบายข้าวได้ และในอนาคตเรื่องของประกันราคาข้าวและการจำนำข้าว จะไม่มีการพิจารณาใช้กับระบบของไทย แต่จะเน้นให้เกษตรกรปลูกข้าวที่มีคุณภาพ รวมถึงปลูกพืชอื่นๆทดแทนด้วย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ส่วนการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตร ที่จะตั้งอยู่ตามพื้นที่ชายแดน และเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยเปิดโอกาสให้เกษตรกรนำสินค้าเข้ามาขายยังศูนย์นี้ และให้โควต้าผลิตผลจากประเทศเพื่อนบ้าน รับซื้อเข้ามายังศูนย์นี้ นำมาปรับปรุงและส่งออกยังต่างประเทศ เพื่อป้องกันการสวมสิทธิ์และลักลอบเข้ามาอย่างผิดกฎหมาย