'ประยุทธ์'โผล่ทักทายวงประชุม นบข.

'ประยุทธ์'โผล่ทักทายวงประชุม นบข.

"ประยุทธ์" โผล่ทักทายวงประชุม นบข. ฝากนำข้าวเข้าศูนย์รับซื้อผลิตผลทางการเกษตร

พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะประธานคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว หรือ( นบข.) โดยก่อนเริ่มการประชุม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. เข้ามาทักทายในที่ประชุมและกล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการจัดตั้งศูนย์รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรตามพื้นที่ชายแดน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในเขตเศรษฐกิจพิเศษ และการจัดตั้งศูนย์ดังกล่าว เป็นการป้องกันการลักลอบนำพืชผลทางการเกษตรเข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้าน โดยศูนย์ดังกล่าวจะรองรับการจัดซื้อผลผลิตทางการเกษตรแล้วนำมารวมกัน ก่อนจะคัดแยกคุณภาพผลผลิต เพื่อส่งจำหน่ายไปยังต่างประเทศ สร้างรายได้ให้คนในพื้นที่ ดังนั้นจึงอยากให้คณะกรรมการนำเรื่องข้าวเข้าไปในส่วนนี้ด้วย ซึ่งการเปิดพื้นที่รับซื้อผลผลิตทางการเกษตรนั้น อยากให้จัดตั้งระบบสหกรณ์เพื่อให้มีความเข้มแข็งได้จะเป็นไปได้หรือไม่ รวมทั้งหาแนวทางการระบายข้าวต่อไป

หลังจากนั้น พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวเปิดการประชุม โดยได้กล่าวขอบคุณคณะกรรมการที่ร่วมกันทำงานอย่างเต็มที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบการจัดเก็บข้าวในโกดังและสรุปผลการปิดบัญชี ซึ่งขณะนี้ทำการตรวจสอบไปแล้วกว่าครึ่ง พร้อมขอให้ตรวจสอบเสร็จสิ้นโดยเร็ว และขอให้ดำเนินการยุทธศาสตร์การระบายข้าวต่อไป