ค้านคณะแพทย์ไร้พรมแดนกลับเข้าพม่า

ค้านคณะแพทย์ไร้พรมแดนกลับเข้าพม่า

ชาวพุทธในรัฐยะไข่ค้านการตัดสินใจของรัฐบาลทหารพม่าที่อนุญาตให้คณะแพทย์ไร้พรมแดนกลับมาช่วยเหลือ

หนังสือพิมพ์เดอะ วอยซ์รายงานว่าบรรดาผู้นำพรรคการเมืองชนกลุ่มน้อยเผ่าต่าง ๆ ตลอดจนผู้นำชุมชน และพระสงฆ์ของพม่ากว่า 100 คนบอกว่าจะเรียกร้องให้ประธานาธิบดีเต็ง เส่ง ถอนข้อเสนอที่จะอนุญาตให้องค์กรเอกชน หรือ เอ็นจีโอต่างชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คณะแพทย์ไร้พรมแดนกลับเข้ามาดำเนินงานในรัฐยะไข่อีกครั้ง

คณะแพทย์ไร้พรมแดนได้ถอนตัวออกไปจากรัฐยะไข่ภายหลังจากที่ม็อบชาวพุทธเข้าไปขัดขวางการช่วยเหลือชาวมุสลิมโรฮิงญาของเอ็นจีโอกลุ่มนี้ในช่วงที่เกิดความรุนแรงระหว่างชาวพุทธ และชาวมุสลิมขึ้น โดยชาวพุทธในพื้นที่ได้กล่าวหาคณะแพทย์ไร้พรมแดนว่าเข้าข้างชาวมุสลิมที่เป็นชนกลุ่มน้อยของประเทศ

นายถาร์ ปวินต์ ผู้จัดการชุมนุมคัดค้านขึ้นในเมืองซิตตะเว เมืองหลวงของรัฐยะไข่ กล่าวว่าไม่เข้าใจว่าทำไมรัฐบาลถึงได้เปลี่ยนใจหลังจากที่ระงับการดำเนินงานของคณะแพทย์ไร้พรมแดนไปได้ 4 เดือนตามคำร้องขอของชาวยะไข่ เพราะเป็นที่แน่นอนว่าชาวยะไข่ไม่ยอมรับการดำเนินงานของเอ็นจีโอคณะนี้

ข้อมูลจากองค์กรสิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มระบุว่าการปะทะกันอันเนื่องมาจากความขัดแย้งทางเชื้อชาติ และศาสนาในพม่านับตั้งแต่ปี 2555 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 280 คน และอีก 140,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย โดยผู้เคราะห์ร้ายส่วนใหญ่เป็นชาวมุสลิมในรัฐยะไข่