ฟิลิปปินส์มีประชากรทะลุ100ล้านคน

ฟิลิปปินส์มีประชากรทะลุ100ล้านคน

ฟิลิปปินส์มีประชากรแตะ 100 ล้านคนแล้วภายหลังจากที่หนูน้อย "เจนนาลีน เซนติโน" ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในวันนี้

ผู้อำนวยการสำนักงานสำมะโนประชากรแถลงว่าฟิลิปปินส์มีประชากรแตะ 100 ล้านคนแล้วภายหลังจากที่หนูน้อยเจนนาลีน เซนติโน ได้ถือกำเนิดขึ้นมาในวันนี้ (27 ก.ค.) ซึ่งเรื่องนี้ถือเป็นความท้าทายอย่างยิ่งของรัฐบาลที่จะต้องดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในประเทศที่ยากจนอยู่แล้วทั้งนี้ ฟิลิปปินส์พยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของประชากรมานานแล้วแต่ไม่ประสบความสำเร็จเนื่องจากประชากรประมาณ 80% ของประเทศนับถือศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอลิกซึ่งคัดค้านการคุมกำเนิดทุกรูปแบบ