โพลคนพอใจผลงานคสช.2เดือน

โพลคนพอใจผลงานคสช.2เดือน

สวนดุสิตโพล เผย ประชาชนพอใจผลงาน คสช. 2 เดือน ลดแตกแยก เทคะแนน 8.87 เพิ่มจากเดือนก่อน

สวนดุสิตโพล เปิดเผยผลสำรวจประชาชน ภายหลังจากที่ คสช. เข้ามาบริหารประเทศ ครบ 2 เดือน ในภาพรวมประชาชนร้อยละ 72.94 เห็นว่า ยังสามารถควบคุมสถานการณ์บ้านเมืองได้ดี ไม่มีความขัดแย้ง หรือการชุมนุมเคลื่อนไหว ขณะที่จุดเด่น ของ คสช. ร้อยละ 35.96 เห็นว่าการทําเพื่อประชาชน คืนความสุขให้กับประชาชน ด้านปัญหา/อุปสรรคในการดําเนินงานของ คสช. ร้อยละ 42.63 ระบุว่าบางปัญหามีความละเอียดซับซ้อนต้องอาศัยเวลา และความร่วมมือจากหลายฝ่าย ทั้งนี้ สิ่งที่อยากบอก คสช. เกี่ยวกับการบริหารประเทศ ร้อยละ 50.87 เผยว่า การจัดระเบียบสังคมเป็นสิ่งที่ดี แต่ควรคํานึงถึงผลกระทบที่ประชาชนบางส่วนจะได้รับ

นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 51.51 มีความความพึงพอใจต่อการบริหารประเทศ ครบ 2 เดือนของ คสช. เพราะ สามารถทํางานตามแผนที่วางไว้ได้อย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ภาพรวมยังควบคุมสถานการณ์ได้ดี อย่างไรก็ตาม ประชาชนให้คะแนน คสช. ครบ 2 เดือน ที่ 8.87 คะแนน เพิ่มขึ้นจากเดือนก่อน 0.05 คะแนน