บีโอไอเชื่อมั่นการลงทุนครึ่งปีหลังดีขึ้น

บีโอไอเชื่อมั่นการลงทุนครึ่งปีหลังดีขึ้น

บีโอไอเชื่อมั่นทิศทางการลงทุนครึ่งปีหลังดีขึ้น พร้อมหนุนนักลงทุนไทยออกไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้น

นายอุดม วงศ์วิวัฒน์ไชย เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือบีโอไอ กล่าวถึงแนวโน้มการยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในช่วง 6 เดือนหลังของปี 2557 ว่าจะดีขึ้นและเชื่อว่าตลอดปีนี้จะมียอดยื่นขอรับส่งเสริมการลงทุนในภาพรวม 700,000 ล้านบาท และจะดีต่อเนื่องชัดเจนมากยิ่งขึ้นในปี 2558 ในทางกลับกันบีโอไอยังส่งเสริมให้นักลงทุนไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศด้วย โดยบีโอไอเริ่มต้นมาแล้วในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา โดยช่วยข้อมูลเชิงลึกในการประกอบธุรกิจ จัดทริปดูลู่ทางที่จะเข้าไปลงทุนและมีโอกาสได้พบกับภาคราชการของประเทศที่จะเข้าไปลงทุน

ทั้งนี้ บีโอไอโดยกำหนดประเทศเป้าหมายไว้ 3 กลุ่มคือ กลุ่มที่ 1 อินโดนีเซีย พม่า เวียดนาม กัมพูชา และลาว กลุ่มที่ 2 จีน อินเดีย และอาเซียนอื่น ๆและกลุ่มที่ 3 ตะวันออกกลาง เอเซียใต้ และแอฟริกา

อย่างไรก็ตาม การออกไปลงทุนในต่างประเทศของนักลงทุนไทยยังประสบปัญหากรมสรรพากรเรียกเก็บภาษีกำไรส่งกลับประเทศ ซึ่งบีโอไอจะหารือกับระดับนโยบายที่จะต้องแก้ไขต่อไป เพราะขณะนี้เอกชนไทยหลายรายไม่ต้องการถูกจัดเก็บภาษีซ้ำซ้อน จึงออกไปตั้งฐานกิจการที่ประเทศสิงคโปร์แทน เพราะไม่มีการจัดเก็บภาษีในลักษณะนี้

ส่วนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุนใหม่ที่จะต้องรอนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในเร็วๆ นี้ โดยจะเน้น 4 กลุ่มคือ กลุ่มโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรม, เทคโนโลยีพื้นฐานขั้นสูงที่จะช่วยยกระดับอุตสาหกรรมไทย, อุตสาหกรรมที่พัฒนาจากทรัพยากรในประเทศและความเป็นไทย และอุตสาหกรรมที่สามารถเป็นฐานผลิตหลักของโลก