เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ร่วมมือท่องเที่ยว

เวียดนาม-ฟิลิปปินส์ร่วมมือท่องเที่ยว

เวียดนามและฟิลิปปินส์ลงนามแผนความร่วมมือการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างปี57-59 ตั้งเป้าใช้ศักยภาพทางทะเล

เวียดนามและฟิลิปปินส์ลงนามแผนความร่วมมือการท่องเที่ยวทางเรือระหว่างปี 2557-2559 ตั้งเป้าใช้ศักยภาพทางทะเลให้เต็มที่ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กีฬา และการท่องเที่ยวเวียดนาม "นายโฮ อันห์ ตวน" และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวฟิลิปปินส์ "นายแดเนียล จี. คอร์ปุซ" ร่วมลงนามข้อตกลงที่กำหนดให้ทั้งสองประเทศ ทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อพัฒนาโครงการส่งเสริมและทำตลาดการท่องเที่ยว โดยทั้งเวียดนามและฟิลิปปินส์จะจัดเตรียมเงื่อนไขที่เป็นไปได้ทุกประการ ให้แก่บริษัทท่องเที่ยวของตนทำโครงการในพื้นที่

นอกจากนี้ทั้งสองประเทศยังเห็นชอบส่งเสริมความสัมพันธ์กับองค์กรการท่องเที่ยวระดับนานาชาติภายในภูมิภาคและทั่วโลก เพื่อเปิดตัวสินค้าทางการท่องเที่ยวของเวียดนามและฟิลิปปินส์ด้วย

ทั้งนี้ เวียดนามและฟิลิปปินส์เคยลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อปี 2537