สรุปภาพรวมตลาดหุ้น 30-6-57

สรุปภาพรวมตลาดหุ้น 30-6-57

สรุปภาพรวมการลงทุนตลาดหุ้น ช่วงตรงประเด็นข่าวค่ำ "NOW26" 30-6-57