ขึ้นทะเบียน'ต่างด้าว'จ.สมุทรสาคร1,800คน

ขึ้นทะเบียน'ต่างด้าว'จ.สมุทรสาคร1,800คน

"สุวรรณ"เผยขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าววันแรกจ.สมุทรสาคร เฉพาะสาขาประมงยอด1,800 คน

นายสุวรรณ ดวงตา หัวหน้าสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า ภาพรวมของการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าว ณ ศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Sevice) วันแรกเป็นไปอย่างคึกคัก ในฐานะจังหวัดนำร่องของประเทศไทย พบว่าแรงงาน 3 สัญชาติ ทั้งเมียนมาร์ ลาว กัมพูชา จากตัวเลขของวันแรก 2,400 คน ที่รองรับการจดทะเบียน พบว่าเป็นแรงงานในภาคประมง 1,800 คน ซึ่งการดำเนินการในส่วนของของจังหวัด สมุทรสาคร จะเริ่มตั้งแต่ 30 มิ.ย. ไปสิ้นสุดวันที่ 30 ก.ค.