'อุดมเดช'ยันเจรจาสันติภาพ'บีอาร์เอ็น'ต่อ

'อุดมเดช'ยันเจรจาสันติภาพ'บีอาร์เอ็น'ต่อ

"อุดมเดช"ประชุมศปก.จชต.ยกแรก บูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ ย้ำหลัก"เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา" คุยสันติภาพ"บีอาร์เอ็น"

พล.อ.อุดมเดช สีตบุตร เลขาธิการคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)เป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ครั้งที่ 1/2557 โดยให้สัมภาษณ์ก่อนเข้าประชุม ว่า การประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมศูนย์ปฏิบัติการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้(ศปก.จชต.) เป็นครั้งแรก หลังจากที่ว่างเว้นการประชุมมานาน โดยจะมีการชี้แจง เกี่ยวกับโครงสร้างใหม่ ที่พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะหัวหน้าคสช.ได้เน้นย้ำซึ่งจะมีการแบ่งงานออกเป็น 3 ระดับ ประกอบด้วย ระดับนโยบาย การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ และระดับการปฏิบัติซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญและมอบหมายให้กอรมน.ภาค 4 ส่วนหน้าเป็นผู้บูรณาการในภาพรวม ทั้งในส่วนงานของกอ.รมน.เอง งานในส่วนของศอ.บต.และงานของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆจะต้องกลับเข้ามาสู่ภายใต้การบูรณาการและดูแลของกอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้า

พล.อ.อุดมเดช กล่าวต่อว่า หลักของการเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ยังจะเป็นนโยบายหลักอยู่เช่นเดิม แต่พยายามจะเน้นให้ความสำคัญของการแก้ปัญหาตั้งแต่ระดับล่าง คือชุมชนหมู่บ้านขึ้นมา

ศูนย์ปฎิบัติการอำเภอที่เคยวางไว้ก็จะใช้ให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงเพื่อจะแก้ไขปัญหาชายแดนภาคใต้ให้ลุล่วงไปได้ดีขึ้น

ผู้สื่อข่าวถามว่า ในเดือนรอมฏอนมีการดูแลสถานการณ์อย่างไร พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ในช่วงเดือนรอมฏอน คสช.ได้ให้นโยบายเน้นย้ำกับทางพล.ท.วลิต โรจนภักดี ผอ.รมน.ภาค 4 ส่วนหน้าซึ่งได้ปฎิบัติไปก่อนล่วงหน้าแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ใกล้จะสิ้นสุดเดือนรอมฏอนหรือหลังจากเดือนรอมฏอนไปแล้วก็เน้นย้ำเกี่ยวกับเหตุการณ์ในพื้นที่ว่าต้องควบคุมพื้นที่ให้ได้ พร้อมทำความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่ว่าหลักศาสนาที่ควรปฎิบัติเป็นอย่างไร ส่วนกลุ่มที่เห็นต่างที่นำเอาช่วงเดือนรอมฏอนไปปลุกความคิดที่ไม่ถูกต้องก็พยายามจะชี้แจงเพื่อให้สถานการณ์ในช่วงนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

พล.อ.อุดมเดช กล่าวต่อว่า ในส่วนการข่าว ในขณะนี้ที่ดำเนินการมาไม่น่าเป็นห่วงอะไร แต่ก็ระมัดระวังและพยายามที่จะทำให้การข่าวนั้นลงลึกและเกิดประสิทธิภาพ ในส่วนของเหตุร้ายรายวัน ก็ต้องแก้ไขต่อไป ในพื้นที่บางจุดอาจมีช่วงโหว่ของการปฎิบัติภารกิจ กลุ่มที่มุ่งหวังจะก่อเหตุทำได้ง่ายอยู่แล้ว ถ้าวางกำลังหรือการข่าวอย่างไม่ทันทีทันใดก็อาจเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้

ส่วนการพูดคุยสันติภาพกกับกลุ่ม BRN พล.อ.อุดมเดช กล่าวว่า ยังคงต้องมีการพูดคุยกันอยู่และยังให้ความไว้วางใจกับประเทศมาเลเซียในการอำนวยความสะดวกแต่จะมีการปรับการทำงานเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมาโดยจะพยายามให้มีการดำเนินการในพื้นที่ให้ได้รายละเอียดให้มากเสียก่อน โดยจะมีการปรับระดับของการพูดคุยสันติภาพ

"ในขั้นตอนที่จะนำกลับมาปฎิบัติใหม่จะต้องให้ในพื้นที่มีข้อตกลงและไว้เนื้อเชื่อใจกันให้เรียบร้อยเสียก่อนก่อนจะปรับระดับขึ้นมาสู่ขั้นตอนการลงสัตยาบันและนำไปสู่ระดับสุดท้าของการทำโรดแมพร่วมกันเพื่อนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืน" พล.อ.อุดมเดช กล่าว