'นิพัทธ์'ส่งมอบตำแหน่งปลัดกลาโหม

'นิพัทธ์'ส่งมอบตำแหน่งปลัดกลาโหม

"พล.อ.นิพัทธ์" ส่งมอบตำแหน่งปลัดฯกลาโหม ให้"พล.อ.สุรศักดิ์" พร้อมสานต่อหน้าที่

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 30มิ.ย. ที่ลานเอนกประสงค์ ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้ประกอบพิธีรับ-ส่งหน้าที่และมอบการบังคับบัญชาปลัดกระทรวงกลาโหม ระหว่างพล.อ.นิพัทธ์ ทองเล็ก และพล.อ.สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ พร้อมทั้งกระทำพิธีสักการะองค์พระศาลหลักเมือง ที่ศาลหลักเมือง จากนั้นสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในศาลาว่าการกระทรวงกลาโหมและกระทำพิธีลงนามในเอกสารรับมอบ-ส่งหน้าที่

พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวมอบตำแหน่งว่า ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ฉบับที่ 77/2557 ลงวันที่ 27 มิ.ย. 57 ให้ตนไปดำรงตำแหน่งประธานคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหมนั้น นับตั้งแต่ตนได้รับตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมมีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯให้ปฏิบัติหน้าที่และดำรงตำแหน่งที่สำคัญตามลำดับชั้นที่เป็นงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ ได้เคร่งครัดการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎกระทรวงกลาโหมกำหนด คือการเป็นส่วนหนึ่งในการพิทักษ์รักษาอธิปไตยของชาติ ทำหน้าที่ประสานภารกิจของเหล่าทัพ และส่วนราชการอื่น ๆ โดยเฉพาะภารกิจเพื่อชาติ และราชบังลังก์ ทั้งนี้เพื่อนข้าราชการในสำนักปลัดกระทรวงกลาโหมทั้งหลายคือปัจจัยแห่งความสำเร็จที่เกิดขึ้นนับครั้งไม่ถ้วน ทำให้ตนได้รับความไว้วางพระราชหฤทัย ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหม ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 56 เป็นต้นมา ขอน้อมคารวะในความร่วมมือร่วมใจของเพื่อนข้าราชการในสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมทุกท่านทุกระดับทุกหน่วยงาน และตนไม่ละเลยที่จะขอบคุณแม้กระทั่งพนักงานราชการที่เคยทำความสะอาดห้องให้กับตน

“ในตลอดระยะเวลาที่ผมเข้ามารับราชการในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ ขณะเดียวกันขอเอ่ยคำขอโทษ หากมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ทำให้ทุกท่านไม่สบายใจ ผมขอน้อมรับข้อบกพร่องความผิดพลาดทั้งปวง ขอให้ท่านตำหนิพล.อ.นิพัทธ์ คนเดียวเท่านั้น ขออย่าได้ตำหนิปลัดกระทรวงกลาโหม แม้ว่าผมจะพ้นจากตำแหน่งหน้าที่ปลัดกระทรวงกลาโหมคนที่ 45 ผมยังคงภาคภูมิใจในเกียรติยศและศักดิ์ศรี ความสง่างาม ในทหารสังกัดกระทรวงกลาโหมตราบจนกว่าชีวิตจะหาไม่” พล.อ.นิพัทธ์กล่าว

พล.อ.นิพัทธ์ กล่าวว่า ปลัดกระทรวงกลาโหมคนใหม่ เป็นนักเรียนนายร้อยรุ่นพี่ของตน ที่เคยปกครองดูแลตน ในขณะที่ศึกษาอยู่ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พล.อ.สุรศักดิ์เป็นนายทหารที่มีศักยภาพ มากด้วยความรู้ ความสามารถและเพียบพร้อมด้วยประสบการณ์ที่ได้ทุ่มเทให้กับแผ่นดินไทยและกับสังคมไทยมาเกือบทั้งชีวิตจนปัจจุบัน ตนขอแสดงความยินดี

พล.อ.สุรศักดิ์ กล่าวรับตำแหน่งว่า ตลอดระยะเวลาประธานคณะที่ปรึกษาปลัดกระทรวงกลาโหมได้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงกลาโหมได้ใช้ความรู้ ความสามารถและความเป็นผู้นำ ปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมให้มีความเจริญก้าวหน้าในทุกด้าน โดยเฉพาะการมุ่งเน้นให้ทุกหน่วยมีการพัฒนา เพื่อให้เป็นหน่วยทหารชั้นดี และกำลังพลมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดูแลเอาใจใส่ทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชามาโดยตลอด ตนจะรับภาระหน้าที่และสานต่อการปฏิบัติดังกล่าวต่อไป