ธ.ก.ส.อัดสินเชื่อลดดอกเบี้ยช่วยชาวนา

ธ.ก.ส.อัดสินเชื่อลดดอกเบี้ยช่วยชาวนา

ธ.ก.ส.เดินหน้าช่วยเหลือชาวนา หลัง นบข.สั่งเดินหน้า 1 ก.ค. ทั้งอัดสินเชื่อลดต้นทุนดอกเบี้ย 150,000 ล้าน

นายลักษณ์ วจนานวัช ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ในวันที่ 1 ก.ค.นี้ คณะกรรมการนโยบายบริหารจัดการข้าว (นบข.)โดยมี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้า คสช. เป็นประธานเตรียมหารือมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในฤดูการผลิตข้าวนาปี 2557/2558 เพื่อพิจารณามาตรการลดต้นทุนและดูแลเสถียรภาพราคา สำหรับแนวทางการรลดต้นทุนการผลิต ธ.ก.ส.ได้ร่วมกับแบงก์รัฐ ธนาคารพาณิชย์ สหกรณ์การเกษตรร่วมปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำวงเงิน 150,000 ล้านบาท โดยคิดดอกเบี้ยเงินกู้ร้อยละ 3 คสช.ใช้เงินอุดหนุนประมาณ 2,292 ล้านบาท วงเงินกู้ 50,000-100,000 บาท/ราย ระยะเวลา 6 เดือน ทำให้ต้นทุนเกษตรกรลดลงประมาณ 750 บาท/ราย เป้าหมายช่วยเหลือเกษตรกร 3.5 ล้านราย

เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลผลิต เพื่อดูแลเสถียรภาพราคา ธ.ก.ส. พร้อมปล่อยสินเชื่อเพื่อชะลอการขายผลผลิต โดยชาวนาจะเก็บเกี่ยวข้าวมากสุดในเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคมมากถึงร้อยละ 80 ของผลผลิตรวม เพราะคาดว่าข้าวเก็บเกี่ยวได้ประมาณ 28 ล้านตัน ชาวนาเก็บไว้บริโภคเองและเก็บไว้ทำพันธุ์ 8 ล้านตัน ที่เหลือ 20 ล้านตันจะขายออกสู่ตลาด แต่แนวทางดังกล่าวจะทำได้เฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพราะมียุ้งฉางสำหรับเก็บข้าว โดยเตรียมวงเงิน กู้ 17,000 ล้านบาท แบบไม่คิดดอกเบี้ย เพราะจะเสนอ คสช.ชดเชยดอกเบี้ย เนื่องจากเป็นการกู้ระยะสั้น เพื่อชะลอการขายเพียงระยะเวลา 4 เดือน คาดชะลอการขายข้าวเพื่อออกสู่ได้ประมาณ 1.5 ล้านตัน นอกจากนี้ ยังมีสหกรณ์การเกษตรประมาณ 500 แห่งให้ความร่วมมือช่วยรวบรวมผลผลิตอีก 20,000 ล้านบาท เพื่อช่วยเก็บกักข้าวไว้ได้ประมาณ 3 ล้านตัน ส่วนใหญ่จะเก็บไว้รอการขายและสีเป็นข้าวสารบรรจุถุงขายในนามสหกรณ์

ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ได้มีมาตรการด้านการตลาดช่วยดูแล โดยยืนยันว่าจะรักษาราคาข้าวเปลือกเจ้าให้อยู่ในราคา 8,500-9,000 บาท/ตัน ข้าวหอมมะลิราคา 12,000-14,000 บาท/ตัน โดยคำนวณต้นทุนการผลิตของชาวนา 6,000 บาท/ตัน ทำให้มีกำไร ประมาณร้อยละ 30-35 เป็นระดับที่ชาวนาส่วนใหญ่ยอมรับได้

ในปีนี้ ธ.ก.ส.ได้รับการจัดงบประมาณปี 58 เพื่อชดเชยดอกเบี้ย หลังจากได้ใช้เงินในโครงการตามนโยบายของรัฐ จึงได้รับจัดสรรงบรวม 82,000 ล้านบาท จากเสนอขอ 180,000 ล้านบาท เพื่อเข้ามาเป็นเงินทุนตามปกติของธนาคาร