Mind Map เคล็ดลับเรียนเก่ง

Mind Map เคล็ดลับเรียนเก่ง

เด็กน้อยจากสงขลา ณิชวดี กาญจนโฆษิต เผยเคล็ดลับเรียนดี พัฒนา IQ และ EQ จนได้เหรียญทอง สสวท.

เด็กหญิงณิชวดี กาญจนโฆษิต ชื่อเล่น ผักหวาน ปัจจุบันอยู่ชั้น ป. 5 โรงเรียนธิดานุเคราะห์ จังหวัดสงขลา เจ้าของเหรียญทองแดง วิชาคณิตศาสตร์ ป.3 และเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ ป. 3 จากโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

นอกจากนั้น ณิชวดียังเคยได้รับรางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2556 รางวัลชมเชยเพชรยอดมงกุฏภาษาอังกฤษ ประจำปี 2555 และ 2556 คะแนน Pre-gifted&EP 2556 ประเภทคะแนนรวมชั้น ป. 3 ได้อันดับที่ 3 ของประเทศ คะแนน Pre-ประถมวิชาคณิตศาสตร์ และคะแนนรวมชั้น ป. 3 ได้อันดับที่ 1 ของประเทศ พร้อมทั้งได้รับคัดเลือกให้เข้ารับเกียรติบัตรนักเรียนดีเด่นของสมาคมการศึกษาเอกชนจังหวัดสงขลา

ณิชวดี บอกว่า ตนเองนั้นชอบเรียนทุกวิชา เพราะแต่ละวิชาให้ความรู้แตกต่างกัน ชอบวิชาวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะตอนที่มีการทดลอง เพราะสนุก และได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ส่วนเคล็ดลับการเรียนนั้น ก็คือ ตั้งใจฟังเนื้อหาในห้องเรียน ไม่คุยกันขณะครูสอน จดบันทึกเนื้อหาที่สำคัญ ในส่วนของวิชาคณิตศาสตร์ มีการฝึกฝนทักษะและโจทย์ปัญหาอย่างสม่ำเสมอ วิชาวิทยาศาสตร์ มุ่งเรียนด้วยความเข้าใจ ทำให้ไม่ต้องท่องจำมาก สรุปเนื้อหาที่สำคัญเป็นบท หรือทำ Mind Map

ในส่วนของครอบครัว ได้ปลูกฝังนิสัยรักการอ่าน ทำให้มีทักษะในการแสวงหาความรู้นอกห้องเรียน คุณพ่อและคุณแม่ช่วยทบทวนบทเรียนและสอนเสริมให้ สนับสนุนงบประมาณให้เรียนเสริมนอกห้องเรียนเท่าที่จำเป็น ส่งเสริมให้ฝึกสมาธิทุกเช้า เพื่อให้มีสมาธิในการเรียน และเพื่อพัฒนา IQ และ EQ ในระยะยาว ส่วนคุณครูที่โรงเรียนก็จะช่วยติวให้เวลาที่ไปสอบแข่งขัน

ณิชวดีแบ่งเวลาเรียนโดยจัดเป็นตาราง เรียนเป็นเรียน เล่นเป็นเล่น นอกจากนั้นยังช่วยงานบ้านคุณแม่ เช่น เช็ดโต๊ะ ล้างจาน กวาดบ้าน ดูแลสุนัข ตากผ้า ก่อนหน้าที่เคยติวให้กับเพื่อนสนิทจนเพื่อนทำคะแนนสอบได้ดีจนครูชม หลังจากนั้นเพื่อน ๆ ในห้องมาขอให้ติวให้ช่วงสอบ รู้สึกภูมิใจที่ได้ทำประโยชน์ให้กับผู้อื่น

“บุคคลที่หนูประทับใจก็คือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงมีพระปรีชาสามารถทุกด้าน ทั้งด้านวิทยาศาสตร์ และศิลปศาสตร์ และทรงนำความรู้ไปให้ให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน” สำหรับเป้าหมายในอนาคตของสาวน้อยคนเก่งคนนี้ ก็คือ อยากเป็นสถาปนิก เพราะชอบการออกแบบบ้าน อาคารต่าง ๆ ชอบการวาดรูปและใช้จินตนาการ

นางโชติแสง กาญจนโฆษิต คุณแม่ของณิชวดี กล่าวว่า “โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของ สสวท. เป็นโครงการที่ดีมาก เนื่องจากช่วยกระตุ้นให้เด็กมีการพัฒนาความรู้ความสามารถอยู่ตลอดเวลา ทำให้ทุกคนก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน และยังส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม ให้กับเด็กรุ่นใหม่ อันจะเป็นความหวังของสังคมในอนาคตว่าจะมีบุคคลผู้นำพาประเทศชาติด้วยความรู้และคุณธรรม”

น้อง ๆ ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาทั่วประเทศ ติดตามการสมัครเข้าโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ของ สสวท. ประจำปีการศึกษา 2557 ได้ทางเว็บไซต์ http://genius.ipst.ac.th หรือ www.ipst.ac.th โดยจะเปิดรับสมัครช่วงวันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2557

สินีนาฎ ทาบึงกาฬ ส่วนประชาสัมพันธ์ สสวท. รายงาน