ปลัดกต.ยังไม่ทราบข่าวโดนเด้งไปญี่ปุ่น

ปลัดกต.ยังไม่ทราบข่าวโดนเด้งไปญี่ปุ่น

"สีหศักดิ์" ยังไม่ทราบข่าวต้องไปเป็นเอกอัครราชทูตที่ญี่ปุ่น ชี้ทำงานเกือบ 3 ปี อาจต้องไปต่างประเทศบ้าง

นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวถึง กรณีมีกระแสข่าวอาจถูกโยกย้ายไปดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศญี่ปุ่นว่า ยังไม่ทราบรายละเอียด แต่ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมาเกือบ 3ปี ซึ่งถือว่าเกือบครบเทอมแล้ว อาจจะต้องไปทำงานที่ต่างประเทศบ้าง แต่จะให้ไปประจำที่ประเทศใดต้องแล้วแต่ผู้บังคับบัญชา และคงจะพิจารณาบุคคลที่อาวุโสสูงสุดมาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวง ซึ่งขณะนี้นายนรชิต สิงหเสนี เอกอัครราชทูตไทย ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา มีอาวุโสสูงสุด แต่ทั้งหมดขึ้นอยู่ที่ผู้บังคับบัญชา

ส่วนกระแสข่าวการโยกย้ายเอกอัครราชทูตลอตใหญ่ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า ในปีนี้จะมีข้าราชการระดับ 10 เกษียณอายุราชการ 10คน จึงต้องปรับเปลี่ยนและอยู่ระหว่างการพิจารณาบุคคลที่เหมาะสมที่สุด ซึ่งในส่วนของเอกอัครราชทูตจะต้องพิจารณาก่อน เนื่องจากจะต้องขอความเห็นชอบจากรัฐบาลในแต่ละประเทศ จึงต้องพิจารณาในช่วงเวลานี้