'อนุสรณ์'มองจีดีพีปี58โตเกินคาด

'อนุสรณ์'มองจีดีพีปี58โตเกินคาด

"อนุสรณ์" ประเมินจีดีพีปี 58 อาจโตเกินคาด หลังมีเลือกตั้ง หนุนเข้าร่วม AEC

นายอนุสรณ์ ธรรมใจ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต เปิดเผยกับ สำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น.ว่า อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจในปี 2558 นั้น เชื่อว่าอาจโตเกินกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์ ไว้ที่ร้อยละ 4-4.5 เนื่องจากว่ามีการกำหนดการเลือกตั้งที่ชัดเจนว่าจะเกิดขึ้นในปี 2558 นี้ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อประเทศโดยรวมทั้งด้านเศรษฐกิจและด้านอื่นๆ รวมทั้งจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับชาวต่างชาติ รวมไปถึงนักลงทุนชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้น และยังเป็นผลดี ต่อการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 หรือ เออีซี ด้วย แต่หากการเลือกตั้งล่าช้าออกไปเกินกว่าปี 2558 นั้นอาจเป็นผลเสียต่อการเข้าร่วม เออีซี เนื่องจากอาจทำให้นานาประเทศไม่ให้ความร่วมมือ รวมไประงับการลงนามต่างๆ อาจทำให้ภาคเศรษฐกิจต้องชะลอตัวลงในช่วงที่มีการเปิดเสรี และไม่สามารถแข่งกับนานาประเทศได้ในอนาคต