เอกชนเสนอคสช.ตั้งศูนย์เออีซี

เอกชนเสนอคสช.ตั้งศูนย์เออีซี

"พรศิลป์" เตรียมเสนอ คสช. ตั้งศูนย์เออีซี ใช้ประโยชน์เปิดเสรี เดินหน้ากรอบการค้าไทย-อียู

นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล รองประธานกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย กล่าวว่า ภาคเอกชนเห็นด้วยที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือคสช. จะมีการตั้งศูนย์อำนวยการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน เพราะเป็นเรื่องที่หอการค้าไทยเคยนำเสนอมานานแล้ว และเชื่อว่าหลังจากนี้น่าจะช่วยทำให้การผลักดันหรือการดำเนินนโยบายด้านอาเซียนของไทยเดินหน้าได้เร็วขึ้น โดยเฉพาะการผลักดันการใช้ประโยชน์ตามข้อตกลงการค้าหรือ FTA กับประเทศต่าง ๆ ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

นอกจากนี้ ทางศูนย์จะต้องศึกษากรอบการค้าเสรีอื่น ๆ ที่อยู่นอกกรอบอาเซียน เช่น กรอบการค้าไทย-อียู เพราะการดำเนินการที่ผ่านมายังไม่คืบหน้ามากนัก เเละยังประสบปัญหาในปัจจุบัน จึงน่าจะมีการเตรียมความพร้อมเพื่อให้สามารถเปิดการเจรจาได้ทันที เมื่อปัญหาคลี่คลายแล้ว โดยทางหอการค้าไทย จะนำแนวทางที่จัดทำไว้เดิมมาทบทวน เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการที่ คสช. ตั้งขึ้นต่อไป