80ปีธรรมศาสตร์เสวนากำจัดคอร์รัปชั่น

80ปีธรรมศาสตร์เสวนากำจัดคอร์รัปชั่น

"ธรรมศาสตร์"ครบรอบ80ปี จัดเสวนา"กำจัดคอร์รัปชั่นให้สิ้น" ชี้ระบบอุปถัมภ์เปิดช่องทุจริต นักการเมือง-ข้าราชการ

ที่หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีการจัดงาน "ธรรมศาสตร์ 8 ทศวรรษ อภิวัฒน์สังคมไทย" โดยในช่วงครึ่งวันบ่าย มีการเปิดตัวสถาบันต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พร้อมการเสวนา หัวข้อ "กำจัดคอร์รัปชันให้สิ้น: ทำอย่างไรให้ตรงจุด" โดยนายกล้านรงค์ จันทิก อดีตคณะกรรมการปัองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(ป.ป.ช.) และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ประธานองค์การต่อต้านคอร์รัปชั่น (ประเทศไทย) เป็นผู้บรรยาย

นายกล้านรงค์ กล่าวว่า ตนพยายามระดมรณรงค์ในการสร้างเกราะให้ประชาชนรับรู้การคอร์รัปชั่นว่ามีผลเสียหายอย่างไร แต่ก็ยังไม่มีผลเพราะการคอร์รัปชั่นไม่กระทบกับประชาชน ประชาชนยังได้รับผลจากประชานิยม ข้าราชการยังได้รับโบนัส แต่หลังจากที่มีการชุมนุมที่เริ่มมาจากสาเหตุการออกกฎหมายนิรโทษกรรม ซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยรับไม่ได้ และระหว่างการชุมนุมนั้นมีการพูดเรื่องการคอร์รัปชั่นขึ้นมาจนฝังเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะเรื่องชาวนา ที่มีการฆ่าตัวตายตามมา ประชาชนนก็รับรู้สิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุการคอร์รัปชั่นส่วนหนึ่งมาจากสภาพสังคมไทยก็ยังเป็นระบบอุปถัมภ์ นักเมืองกับข้าราชการยังวิ่งหากัน โครงการเป็นล้านๆ กระดาษแผ่นแรกก็มาจากมือข้าราชการ

นายกล้านรงค์ กล่าวอีกว่า การคอร์รัปชั่นเกิดขึ้นมานานอย่างฝังรากลึก ที่ผ่านมาองค์กรต่างชาติก็มองว่าระบบอุปถัมภ์ของไทย หรือการเล่นพรรคเล่นพวกก็ถือเป็นการคอร์รัปชั่นเช่นกัน ดังนั้นถ้าเอาจริงเรื่องคอร์รัปชั่นก็สกัดได้ ซึ่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ก็มีหลายมาตราการอออก เช่น การปราบบ่อน ปราบตู้ม้า หรือกำชับหน่วยงานข้าราชการในเรื่องการคอร์รัปชั่น ถ้าคสช.เอาจริงเชื่อว่าการคอรัปชั่นจะลดน้อยลง แต่ถ้าคสช.พ้นไปแล้ว มีการเลือกตั้งตามมาผลการเอาจริงต้องมีผลต่อไป ต้องให้รัฐธรรมนูญใหม่ทำให้การทุจริตเกิดขึ้นไม่ได้ ทั้งนี้ ในส่วนการแต่งตั้งถ้าผู้บริหารระดับกระทรวงกล้ายืนยันในสิ่งที่ถูกต้องในการแต่งตั้งข้าราชการซี 9 ลงมา ให้ระดับปลัดกระทรวงจับมือกันให้มั่น ถ้าล้มก็ล่มเป็นโดมิโน ถ้าทำได้นักการเมืองจะไม่กล้า ดังนั้นปลัดกระทรวง อธิบดีต้องรักษาอิสระภาพของตัวเองไว้

"เมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมา ผมได้ไปประชุมร่วมกับท่านสมเกียรติ (ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย หรือทีดีอาร์ไอ) พูดไว้อย่างน่าคิดว่า การแก้ปัญหาคอร์รัปชั่น จะคิดแบบคนดีคิดไม่ได้ ต้องให้คิดแบบคนโกงว่าคนโกงคิดอย่างไร เราต้องไปแก้แบบนั้น ขณะนี้โอกาสดี เราก็หวังเต็มที่ว่าการแก้ปัญหาเอาจริงเอาจัง เราก็สามารถทำได้"นายกล้านรงค์ กล่าว

ด้านนายประมนต์ กล่าวว่า สาเหตุการคอร์รัปชั่นหลักคือ ประชาชนยังไม่ได้ตระหนักว่าการต่อต้านคอร์รัปชั่นเป็นหน้าที่ตัวเอง ถ้ายังคิดว่าไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวก็ยังมีปัญหา ซึ่งการคอร์รัปชั่นก็มีผลกระทบต่อทุกคน โดยภาคธุรกิจก็เป็นส่วนหนึ่งว่าเมื่อมีผู้รับก็ต้องมีผู้ให้ แต่ยังเชื่อว่านักธุรกิจที่ดียังมี อีกส่วนก็ยังมีนักธุรกิจที่ต้องการสร้างเงื่อนไขให้ตัวเองก็ยังมีมาก ส่วนการที่คสช.เข้มงวดเรื่องการทุจริตยังเป็นเรื่องเบื้องต้น แต่อาจไม่ถาวร เพราะถ้าสังคมไทยไม่เปลี่ยนทัศนคติเรื่องนี้ก็จะแก้ไขยาก นอกจากนี้ ในโครงการใหญ่ๆของภาครัฐใหญ่ ที่ผ่านมาไม่ค่อยมีการเปิดเผย จากนั้นต้องเสนอให้ประชาชนมีส่วนร่วม ให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับโครงการเข้าไปตรวจสอบตั้งแต่การตั้งราคากลาง การทำทีโออาร์ หรือได้ตรวจสอบในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ได้

"ต้องมีการรณรงค์การต้อต้านการทุจริตจากภาครัฐทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่อง ถ้าไม่ต่อเนื่องประชาชนก็ยังนิ่งเฉย และไม่เห็นความสำคัญ ทุกวันนี้ก็ยังมีการเปลี่ยนแปลงตำแหน่งข้าราชการรายวัน หวังว่าเมื่อมีรัฐบาลใหม่จะมีกระบวนการแต่งตั้งข้าราชการที่เป็นธรรม และมีความสุจริต อย่างไรก็ตาม สังคมไทยเป็นระบบอุปถัมภ์ ระบบเกรงใจ เป็นวัฒนธรรมที่ดี แต่ต้องแยกแยะเรื่องผิดกับเรื่องถูก และต้องรณรงค์ให้สำนึกเรื่องนี้ให้ได้"นายประมนต์ กล่าว