ปปง.จ่อเรียกโกงแวตชี้แจงทรัพย์สิน500ล้าน

ปปง.จ่อเรียกโกงแวตชี้แจงทรัพย์สิน500ล้าน

"พ.ต.อ.สีหนาท"เลขาฯปปง.จ่อเรียกเครือข่ายโกงแวตเข้าชี้แจงทรัพย์สิน500ล้าน ย้ำมีอำนาจตรวจเส้นทางการเงินต้องสงสัย

พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน(ปปง.) กล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้จากการยึดและอายัดทรัพย์สินของน.ส.พัชรี ศิริโชติ เครือข่ายคดีฉ้อโกงภาษีมูลค่าเพิ่มกว่า4,300ล้านบาทวานนี้ (27 มิ.ย.) ซึ่งสามารถยึดและอายัดทรัพย์สินได้เพิ่มเติมอีกกว่า 500ล้านบาท ว่า ขั้นตอนหลังจากนี้ปปง.จะออกหนังสือเชิญน.ส.พัชรีเข้ามาชี้แจงที่มาของทรัพย์สินซึ่งปปง.ยังสามารถติดต่อกับน.ส.พัชรีได้ โดยผู้ต้องสงสัยไม่ได้หลบหนี อย่างไรก็ตาม ปปง.ไม่ได้ดำเนินคดีอาญากับน.ส.พัชรี ในชั้นนี้เป็นเพียงการเรียกให้มาชี้แจงทรัพย์สินที่ต้องสงสัยว่าได้มาจากการกระทำความผิด โดยปปง.มีหน้าที่ตรวจสอบเฉพาะเส้นทางการเงินเท่านั้น ไม่มีอำนาจดำเนินคดีอาญา

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวอีกว่าในส่วนของคดีอาญาเกี่ยวกับการฉ้อโกงแวตนั้น กรมสอบสวนคดีพิเศษ(ดีเอสไอ) ได้สอบสวนดำเนินคดีอาญากับผู้ต้องหา5 ราย คือนายวีรยุทธ แซ่หลก กับพวก ภายหลังการอายัดทรัพย์ของปปง. ดีเอสไอจะสอบสวนการกระทำผิดอาญาของน.ส.พัชรีด้วยหรือไม่ ปปง.ไม่สามารถตอบได้

เพราะปปง.รับผิดชอบเพียงการตรวจสอบธุรกรรมเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับผู้กระทำผิดเท่านั้น สำหรับทรัพย์สินที่ยึดได้วานนี้ที่มีตู้เซฟจำนวน 3ตู้ที่น.ส.พัชรีได้ให้รหัสแต่ไม่มีกุญแจเปิดนั้น ยังไม่ได้กำหนดวันเปิดที่ชัดเจนแต่ในขั้นตอนการเปิดจำเป็นต้องกระทำต่อหน้าน.ส.พัชรีดังนั้นจะรอการติดต่อกำหนดวันเข้าชี้แจงให้ชัดเจนก่อนเพื่อเปิดตู้เซฟในวันเดียวกัน

เลขาธิการปปง. กล่าวต่อว่า สำหรับทรัพย์สินที่ยึดได้วานนี้นอกจากทรัพย์สินของน.ส.พัชรีแล้วส่วนหนึ่งเป็นทรัพย์สินของนางน้ำทิพย์ และน.ส.นุชนภา มารดาและน้องสาวของน.ส.พัชรีด้วยส่วนจะมีทรัพย์สินอื่นที่ต้องขยายผลยึดและอายัดทรัพย์อีกหรือไม่อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยหากพบว่ายังมีทรัพย์สินใดที่เกี่ยวข้องหรือได้มาจากการกระทำผิดก็ต้องยึดและอายัดมาตรวจสอบทั้งหมด

พ.ต.อ.สีหนาท กล่าวด้วยว่า ปปง.ขอแจ้งเตือนว่าคดีดังกล่าว เป็นคดีสำคัญและมีความเสียหายเกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ขณะนี้ปปง.จึงได้เร่งดำเนินการติดตาม ตรวจสอบ และรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หากพบว่ามีทรัพย์สินใดที่เชื่อว่าเป็นทรัพย์สิน ที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดอีก ก็จะเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการธุรกรรมพิจารณายึดและอายัดทรัพย์สินโดยเร็ว และหากพบว่าผู้ใดมีการโอน รับโอน หรือเปลี่ยนสภาพทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดเพื่อซุกซ่อนหรือปกปิดแหล่งที่มาของทรัพย์สินนั้น หรือเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ว่า ก่อน ขณะหรือหลังการกระทำความผิด มิให้ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง ในความผิดมูลฐาน หรือกระทำด้วยประการใดๆ เพื่อปกปิดหรืออำพรางลักษณะที่แท้จริงการได้มา แหล่งที่ตั้ง การจำหน่าย การโอน การได้สิทธิใดๆ ซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด สำนักงาน ปปง.จะดำเนินคดีอาญาฐานฟอกเงินกับผู้นั้นอย่างเด็ดขาดด้วย