สภาตั้งงบประมาณ1หมื่นล้านรองรับสภาปฏิรูป

สภาตั้งงบประมาณ1หมื่นล้านรองรับสภาปฏิรูป

"จเร"เผยตั้งงบประมาณ 1 หมื่นล้านบาท รองรับสภาปฏิรูป เลขาฯสภาคนใหม่ เดินหน้าสอบทุจริต

นายจเร พันธุ์เปรื่อง เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงการทำหน้าที่หลังจากรับตำแหน่งเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ว่า ยังคงทำหน้าที่ไปตามปกติ โดยหน้าที่หลักคือสนับสนุนการทำงานของระบบรัฐสภา ซึ่งเข้าใจว่าจะรับผิดชอบเรื่องสภาปฏิรูป ดังนั้นจะดูแลการจัดการประชุมและบริหารการประชุมกรรมาธิการ รวมทั้งสนับสุนด้านกฎหมายและความรู้ทางวิชาการที่เกี่ยวข้องในการประกอบการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎร โดยได้เตรียมแผนงานและตั้งงบประมาณจำนวนกว่า 1 หมื่นล้านบาท เพื่อรองรับสภาปฏิรูปที่จะเกิดขึ้น โดยจะแบ่งงบประมาณออกเป็น 3 ส่วนคือ งบประมาณสำหรับบริหารงานทั่วไปของสำนักงาน งบงานสภาปฏิรูป และงบการก่อสร้างรัฐสภาแห่งใหม่นอกจากนี้ยังให้เจ้าหน้าที่เตรียมการรองรับเรื่องข้อบังคับการประชุมของสภาปฏิรูป เพื่อยกร่างข้อบังคับการประชุมของสภาปฏิรูป โดยข้อบังคับดังกล่าวจะมีความคล้ายกับข้อบังคับการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่ผ่านมา

นายเจเร ยังกล่าวถึงการตรวจสอบการทุจริต ว่า จะเร่งรัดให้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส และให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นแบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมให้กับสังคม