สธ.ย้ำคำเตือนซองบุรี85%มีผล23ก.ย.57

สธ.ย้ำคำเตือนซองบุรี85%มีผล23ก.ย.57

"นพ.ณรงค์"ปลัดสธ.แจงบุหรี่ขายในไทยต้องมีขนาดภาพคำเตือนบนซอง85% มีผลตั้งแต่23ก.ย.57 หลังศาลปกครองสูงสุดชี้ขาด

นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า จากที่บริษัทผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบ คือ เจที อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัทเจที ยื่นฟ้องศาลปกครองให้ยกเลิก ประกาศกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2556 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแสดงรูปภาพ ข้อความคำเตือนเกี่ยวกับพิษภัย ที่กำหนดให้บริษัทผู้ผลิตบุหรี่ต้องพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยบุหรี่ เพิ่มจากขนาดเดิมคือร้อยละ 55 เป็นร้อยละ 85 บนพื้นที่ซองบุหรี่นั้น ล่าสุด ศาลปกครองสูงสุด ลงคำสั่งที่ 269 / 2557 เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2557 ให้ยกเลิกการคุ้มครองชั่วคราวของศาลปกครองชั้นต้น​ โดยระบุว่ากระทรวงสาธารณสุขดำเนินงานถูกต้องตามขั้นตอน ยึดประโยชน์ปกป้องคุ้มครองสุขภาพประชาชนเป็นสำคัญ และเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการธุรกิจยาสูบถือปฏิบัติได้ จึงมีผลให้ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฯฉบับนี้ มีผลบังคับใช้ทันที ตั้งแต่วันที่ศาลปกครองสั่งเป็นต้นไป​ โดยจะบังคับใช้ทุกที่ในราชอาณาจักรไทยไม่มียกเว้น

นพ.นพพร ชื่นกลิ่น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า เดิมภาพคำเตือนบนซองบุหรี่จะมีขนาดร้อยละ 55 ภายหลังศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่ง ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าบุหรี่ซิกาแรตทุกราย ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย​ คือ ​1.ต้องจัดพิมพ์ฉลากรูปภาพข้อความคำเตือนที่ซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรตที่จะจำหน่ายในราชอาณาจักรไทย ให้มีขนาดร้อยละ 85 ของด้านที่มีพื้นที่มากที่สุดอย่างน้อย 2 ด้าน โดยกำหนดให้บุหรี่ซิกาแรตที่บรรจุอยู่ในกล่อง หรือกระดาษหุ้มห่อซอง หรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต (Carton) ต้องแสดงฉลากรูปภาพและข้อความคำเตือน จำนวน 10 แบบต่อ 1 คาร์ตัน (Carton) โดยจัดพิมพ์ 10 แบบคละกันในอัตรา 1 แบบต่อ 5,000 ซองหรือภาชนะบรรจุบุหรี่ซิกาแรต รวมทั้งพิมพ์ช่องทางติดต่อเพื่อการเลิกยาสูบคือหมายเลขโทรศัพท์ 1600 และ2. เงื่อนเวลาต่าง ๆ ตามประกาศฯ กล่าวคือการผ่อนผันให้ผู้ผลิตหรือนำเข้ามาก่อนประกาศมีผลใช้เป็นเวลา 90 วัน ทำให้วันที่ 23 ก.ย.นี้ ซองบุหรี่จะต้องเป็นรูปแบบใหม่ทั้งหมด

"ตามปกติการผลิตจะใช้เวลาในการหมุนเวียนการผลิตครั้งละ 2-3 เดือน ซึ่งระยะเวลาที่อนุโลมเป็นไปตามกฎหมาย และผู้ประกอบการสามารถทำได้ ดังนั้น หากถึงระยะเวลาที่อนุโลมและพบ​การละเมิดกฎหมาย ผู้ผลิตและผู้นำเข้าจะมีโทษปรับไม่เกิน 1 แสนบาท และผู้จำหน่ายมีโทษปรับไม่เกิน 2 หมื่นบาท ทั้งนี้​การพิมพ์ภาพคำเตือนพิษภัยของบุหรี่ขนาดใหญ่ที่สุด สอดคล้องกับสถานการณ์ของประเทศไทย เพราะครึ่งหนึ่งของคนไทยที่สูบบุหรี่หรือประมาณ 6 ล้านคน มีระดับการศึกษาในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หรือต่ำกว่า และผลการวิจัยพบว่าการใช้ภาพสีขนาดใหญ่ เป็นการสื่อสารความเสี่ยงกับสุขภาพได้ดีกว่า"นพ.นพพร กล่าว

ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ ผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการควบคุมการบริโภคยาสูบแห่งชาติ กล่าวว่า การออกประกาศภาพคำเตือนขนาดร้อยละ 85 สธ.และคณะกรรมการฯได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ภายหลังจากที่รัฐบาลอุรุกวัยได้ออกกฎหมายให้พิมพ์คำเตือนบนซองบุหรี่ขนาดร้อยละ 80 ตั้งแต่ปี 2553 และประเทศออสเตรเลียไออกกฎหมายให้พิมพ์คำเตือนขนาดร้อยละ 87.5 และห้ามพิมพ์เครื่องหมายการค้าหรือโลโก้ใดๆบนซองบุหรี่ หรือที่เรียกว่ากฎหมายซองบุหรี่แบบเรียบตั้งแต่ปี 2555 เป็นการปฏิบัติตามคำแนะนำของอนุสัญญาควบคุมยาสูบโลกที่ให้ภาคีสมาชิกพิมพ์คำเตือนเพิ่มขึ้นตามขนาดของภาพ ซึ่งขณะนี้มี 70 ประเทศทั่วโลกที่มีกฎหมายพิมพ์คำเตือนเป็นรูปภาพบนซองบุหรี่