มหาดไทยดัน'นอภ.9'รวดเดียว310ราย

มหาดไทยดัน'นอภ.9'รวดเดียว310ราย

"มหาดไทย" ยุค คสช. ดันนายอำเภอ ระดับ8 ขึ้นเป็น นอภ.9 รวดเดียว 310 ราย ก่อนก.ย.นี้

ที่กระทรวงมหาดไทย นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในการประชุมอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนกระทรวงมหาดไทย (อ.ก.พ. มท.) โดยในที่ประชุมได้มีการเห็นชอบอัตรากำลังในการกำหนดตำแหน่งนายอำเภอในระดับอำนวยการระดับสูง หรือนายอำเภอ 9 จำนวน 310 ตำแหน่ง ที่คณะกรรมการเห็นชอบมาแล้ว

ซึ่งก็เป็นไปตามกระบวนการกฎหมาย รวมทั้งเห็นชอบตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษด้วย ทั้งนี้คาดว่า จะดำเนินการในการปรับอัตรากำลังให้แล้วเสร็จก่อนวันที่ 1 ก.ย.นี้ ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนายอำเภอในการทำหน้าที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าตำแหน่งนายอำเภออำนวยการระดับสูง มีทั้งหมด 411 ตำแหน่ง หากพิจารณาเพิ่มอีก 310 ตำแหน่ง และจะยังเหลือนายอำเภอที่อยู่ในระดับอำนวยการต้น หรือนายอำเภอ 8 จำนวน 157 ตำแหน่ง