ไหม้โกดังบางปู

ไหม้โกดังบางปู

ไฟไหม้โกดังเก็บสารเคมีขนาดใหญ่บริษัทบางปู อินเตอร์ โมเดิล ซิสเต็มส์ จำกัด ที่จ.สมุทรปราการ