ปตท.โละบอร์ดยกชุด!มีตัวแทนคสช.'ไพบูลย์'

ปตท.โละบอร์ดยกชุด!มีตัวแทนคสช.'ไพบูลย์'

ปตท.โละบอร์ดยกชุด พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่6คน มีชื่อตัวแทนคสช."พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา"มีผลวันที่1 ก.ค.นี้

พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ประธานที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 6/2557 เปิดเผยว่า วันนี้ ( 27 มิ.ย.57) ที่ประชุมคณะกรรมการ ปตท. ได้พิจารณาปรับเปลี่ยนคณะกรรมการซึ่งได้ลาออกจำนวน 7 คน ดังนี้

1.นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

2.นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

3.นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

4.นายทศพร ศิริสัมพันธ์

5.นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

6.นายบุญสม เลิศหิรัญวงศ์

7.นายอินสอน บัวเขียว

โดยได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการปตท. ใหม่จำนวน 6 คน ได้แก่

1.นายปิยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ แทน นายปานปรีย์ พหิทธานุกร

2.นายคุรุจิต นาครทรรพ แทน นายอรรถพล ใหญ่สว่าง

3.พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา แทน นายวรุณเทพ วัชราภรณ์

4.นายพรชัย รุจิประภา แทน นายทศพร ศิริสัมพันธ์

5.นายกิติพงษ์ กิตยารักษ์ แทน นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว

6.นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค แทน นายอินสอน บัวเขียว

มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2557

พล.อ.อ.ประจิน กล่าวในตอนท้ายว่า การแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ครั้งนี้ นับเป็นอีกก้าวของความเปลี่ยนแปลง ซึ่งจะทำให้ปตท. มีความพร้อมในการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาและเสนอแนวทางการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศ ให้มีความเหมาะสมและมีความคล่องตัวในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ