ซื้อขายบิ๊กล็อตDELTAมูลค่าสูงสุด30.25ล้านบ.

ซื้อขายบิ๊กล็อตDELTAมูลค่าสูงสุด30.25ล้านบ.

ปิดหุ้นไทยเช้ามีการซื้อขายบิ๊กล็อต DELTA มีมูลค่าสูงสุด 30.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60.50 บาท

ปิดตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้พบ DELTA มีมูลค่าสูงสุด 30.25 ล้านบาท ราคาเฉลี่ยหุ้นละ 60.50 บาท

รายงานหลังปิดทำการซื้อขายหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้

พบว่ามีการทำรายการซื้อขายหลักทรัพย์บนกระดานใหญ่ (BIG LOT) จำนวน 4 หลักทรัพย์ 6 รายการ ดังนี้

หลักทรัพย์ รายการ จำนวนหุ้น มูลค่า ราคาเฉลี่ย ราคาพาร์

(พันบาท) (บาท)

DELTA 1 500,000 30,250.00 60.50 1.00

THCOM 3 700,000 27,150.00 38.79 5.00

IFEC 1 5,000,000 20,500.00 4.10 1.00

CPF 1 150,000 3,975.00 26.50 1.00