ยูเอ็นเตือนเอล นิโญมาแน่ปลายปีนี้

ยูเอ็นเตือนเอล นิโญมาแน่ปลายปีนี้

อุตุนิยมวิทยาโลก ย้ำมีโอกาสเกิดปรากฏการณ์ เอล นิโญ ถึง 80% ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน

องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก หรือดับเบิลยูเอ็มโอ ในสังกัดสหประชาชาติ หรือยูเอ็น เปิดเผยเมื่อวันพฤหัสบดี (26 มิย.) ว่า มีโอกาสเป็นไปได้ถึง 80% ที่จะเกิดปรากฏการณ์ เอล นิโญ ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤษาคม และเป็นไปได้ถึง 60% ที่ปรากฏการณ์ทางธรรมชาตินี้ จะเกิดขึ้นในช่วงปลายเดือนสิงหาคม

ปรากฏการณ์เอล นิโญ ที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิของน้ำในมหาสมุทรแปซิฟิก บริเวณเส้นศูนย์สูตรอุ่นขึ้น และลมสินค้าเกิดการเปลี่ยนทิศ จะทำให้เกิดฝนตกหนัก และภาวะแห้งแล้งในหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยปรากฏการณ์นี้ มีวงรอบการเกิดในช่วงทุก 2-7 ปี ครั้งล่าสุด ที่โลกเผชิญกับปรากฏการณ์เอล นิโญ คือระหว่างเดือนมิถุนายน 2552-พฤษภาคม 2553

ระหว่างการเกิดปรากฏการณ์เอล นิโญ เกษตรกรในหลายประเทศ จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง จากภาวะแห้งแล้งรุนแรง หรือฝนตกหนักจนเกิดน้ำท่วมพื้นที่การเกษตร

ดับเบิลยูเอ็มโอ ประเมินว่า เอล นิโญจะทำให้ประเทศอินเดีย อินโดนีเซีย และออสเตรเลีย มีภาวะแห้งแล้งรุนแรงขึ้น และเสี่ยงต่อการเกิดภาวะผลผลิตการเกษตรลดลง ทั้งยังเพิ่มโอกาสที่จะเกิดไฟป่าขึ้นในพื้นที่ของประเทศ ขณะที่ประเทศในบริเวณตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิก และทวีปอเมริกาใต้ จะเผชิญกับภาวะฝนตกหนักมากขึ้น ทำให้เสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและดินถล่ม