ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 27-6-57

ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้า 27-6-57

Money Wise ช่วง COMMODITIES ทิศทางตลาดอนุพันธ์ภาคเช้าสดตรงจากนักวิเคราะห์ "NOW26" 27-6-57