มหาดไทยขีดเส้น1เดือนรับแรงงานต่างด้าว

มหาดไทยขีดเส้น1เดือนรับแรงงานต่างด้าว

"วิบูลย์"ปลัดมหาดไทย ขีดเส้น 1 เดือนรับแรงงานต่างด้าว-ขึ้นทะเบียนเรียบร้อย เผยคสช.หารือกับกัมพูชาแล้ว

นายวิบูลย์ สงวนพงศ์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงการประชุมร่วมรับทราบแนวทางการดำเนินการตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ที่ 69/57 ในเรื่องปัญหาเกี่ยวกับการทุจริต ว่า ในเรื่องดังกล่าวกระทรวงมหาดไทยต้องทำงานร่วมกับอีกหลายองค์กร โดยต้องเน้นย้ำหลักธรรมาภิบาล การมีส่วนร่วม ความโปร่งใส การไม่ทุจริตคอรัปชั่น ซึ่งสิ่งที่คนจะมองกันมากคือการใช้จ่ายงบประมาณ และด้วยความที่กระทรวงมหาดไทยเป็นองค์กรใหญ่จึงมุ่งมั่นที่จะทำเรื่องนี้

โดยในช่วงที่ผ่านมาก็ได้มีการจัดตั้งศูนย์เพื่อป้องกันการทุจริตคอรัปชั่นในกระทรวงมหาดไทย และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมมาตลอด ซึ่งไม่ได้มุ่งเฉพาะระดับข้าราชการทั้งชั้นผู้น้อยและชั้นผู้ใหญ่เท่านั้น แต่จะมุ่งไปถึงทุกหน่วยงาน และจะมีความร่วมมือเพื่อพร้อมที่จะได้รับการตรวจสอบจากทั้งภาคประชาชนและหน่วยงานต่างๆ ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยจะดำเนินการเรื่องนี้ให้กระชับมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามนโยบายของ คสช. ในเรื่องการทุจริตคอรัปชั่นทั้งโครงการใหญ่และโครงการเล็ก การใช้จ่ายงบประมาณต้องประหยัดที่สุดแต่เกิดประโยชน์สูงสุด

เมื่อถามว่า ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยจะมีการดำเนินการในเรื่องการดูแลเรื่องปัญหาต่างด้าวอย่างไร นายวิบูลย์ กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยเป็นกระทรวงที่ปฏิบัติหน้าที่โดยตรงในส่วนของความมั่นคงและการทะเบียนราษฎร รวมทั้งกฎหมายคนเข้าเมือง ขณะนี้อย่างน้อยเราจะต้องทำในเรื่องการรับแรงงานต่างด้าว โดยแต่ละจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นแกน หรือเป็นหัวหน้าดูแลในเรื่องการรับคืนแรงงานจากกัมพูชากลับเข้ามาทำงานในประเทศไทย หลังจากที่แรงงานได้เดินทางกลับต่างประเทศเพราะเกิดความตกใจ ซึ่งคาดว่าจะมีแรงงานเข้ามาประมาณ 1 แสนคน โดยในวานนี้(26มิ.ย.)ก็จะเริ่มรับแรงงานที่จังหวัดสระแก้ว ตราด จันทร์บุรี และสุรินทร์ ซึ่งเป็นจุดใหญ่ ทั้งนี้ทาง คสช.เองก็ได้ประสานงานพูดคุยกับทางกัมพูชาแล้ว นอกจากนั้นกระทรวงมหาดไทยก็จะทำงานร่วมกันกับทางกัมพูชา และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน อย่างไรก็ตามในเบื้องต้นจะให้เวลาในการดำเนินการดังกล่าวจนถึงวันที่ 26 ก.ค. เป็นเวลา 1 เดือน และเมื่อมีการดำเนินการสำเร็จแล้วนายจ้างก็จะเข้ามาแสดงตนรับแรงงานไป ก็เชื่อว่าหากมีการดำเนินการไปแนวทางนี้ปัญหาเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับแรงงานก็จะดีขึ้น

นายวิบูลย์ กล่าวต่อว่า ในวันที่ 30 มิ.ย.นี้จะมีโครงการไพล็อตโปรเจคที่จังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งจะเป็นโครงการนำร่องให้แรงงานเพื่อนบ้านจากทั้ง 3 ประเทศที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนให้นายจ้างพามาขึ้นทะเบียน โดยจะมีการลดค่าใช้จ่ายต่างๆ ทั้งนี้จะใช้เวลาดำเนินโครงการดังกล่าว 1 เดือน และหากโครงการนี้ประสบความสำเร็จก็จะได้นำไปดำเนินการในพื้นที่อื่นๆต่อไป