คสช.ถกตัวแทนรัฐ-เอกชนเร่งล้างภาพค้ามนุษย์

คสช.ถกตัวแทนรัฐ-เอกชนเร่งล้างภาพค้ามนุษย์

"พล.อ.ฉัตรชัย"รองหน.เศรษฐกิจคสช.หารือตัวแทนรัฐ-เอกชนกรณีสหรัฐลดอันดับการค้ามนุษย์ในไทย เร่งสร้างความเชี่อมั่น

จากกรณีที่สหรัฐลดอันดับการค้ามนุษย์ของไทย วันนี้(2ุุ6มิ.ย.)พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก ในฐานะรองหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)ได้หารือตัวแทนจากองคืกรภาครัฐและเอกชนประกอบด้วยปลัดกระทรวงพาณิชย์ กรมการค้าต่างประเทศ ปลัดกระทรวงแรงงาน ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตัวแทนกระทรวงการต่างประเทศ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กองบังคับการปราบปราบการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปรามปรามการค้ามนุษย์ สมาคมกุ้งไทย สมาคมอาหารแช่เยือกแข็งไทย

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า การปราบปรามแรงงานนอกระบบ รวมถึงการจัดการกระบวนการการค้ามนุษย์เป็นประเด็นที่ คสช.ได้ให้ความสำคัญและเห็นว่าต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วน

"ทุกภาคส่วนจะต้องร่วมกันเสนอแนะแนวทางปฏิบัติ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ประกอบการและกลุ่มผู้ค้า ขณะเดียวกันต้องแสดงออกให้นานาชาติได้เห็นว่าไทยไม่เห็นด้วยกับการใช้แรงงานนอกระบบ"พล.อ.ฉัตรชัย กล่าว

พล.อ.ฉัตรชัย กล่าวว่า ที่ประชุมในส่วนของภาคเอกชนได้ให้ความเชื่อมั่นในมาตราฐนของสินค้าที่ส่งออกไปยังสหรัฐ และกลุ่มประเทศยุโรป ซึ่งทางภาครัฐได้ขอให้รักษาระดับมาตรฐานต่อไป และในส่วนของภาครัฐ โดยความร่วมมือของกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงแรงงาน จะเดินหน้าทำความเข้าใจกับผู้ขายและผู้นำเข้าสินค้าทั้งในอเมริกาและยุโรป

พร้อมทั้งยืนยันว่า ขณะนี้ยังคงไม่มีสินค้าไทยถูกระงับการนำเข้า แต่ต้องเร่งในเรื่องการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี เพราะยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนตามรายงานของทางสหรัฐ โดยเฉพาะปัญหาการใช้แรงงานเด็กอย่างไรก็ตาม ที่ประชุมไม่ได้มีการประเมินว่าจากการปรับลดระดับแรงงานของสหรัฐ จะส่งผลกระทบต่อตัวเลขการส่งออกในปีนี้หรือไม่ แต่จะเดินหน้าทำงานเพื่อชี้แจงทำความเข้าใจ โดยทางกระทรวงการต่างประเทศจะมีการทำรายงานชี้แจงผ่านทางฑูตไทยประจำสหรัฐด้วย

"มีความเป็นไปได้ที่จะมีการเชิญผู้ประกอบการและภาคเอกชนของสหรัฐมาเยี่ยมชมโรงงานผลิตสินค้าในประเทศไทย ซึ่งอยู่ระหว่างการเตรียมการของกระทรวงการต่างประเทศ และทางกระทรวงพาณิชย์ก็มีแผนหาตลาดใหม่ๆนอกเหนือจากสหรัฐและยุโรปอยู่แล้ว"

ด้านนางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ยอมรับว่า มาตรการของสหรัฐ อาจส่งผลให้มีการหยุดการสั่งสินค้าจากไทยจากผู้ซื้อ 3-4 รายเท่านั้น แต่ส่วนใหญ่ยังคงเชื่อมั่นในคุณภาพของสินค้าไทย และผู้ประกอบไทยก็มีความสามารถในการแข่งขันในระดับที่ดี

ด้านนายพจน์ อร่ามวัฒนานนท์ นายกสมาคมแช่เยือกแข็งไทย ระบุว่า ภาคเอกชนโดยเฉพาะผู้ประการผลิตสินค้าทีทำจากกุ้งและทูน่าจะเดินทางไปชี้แจงต่อสมาคมผู้นำเข้าอาหารทะเลสหรัฐ ในวันที่ 22-23 ก.ค.นี้ เพื่อไปตอกย้ำถึงมาตรฐานของสินค้าไทย และการใช้แรงงาน โดยจะชี้แจงต่อผู้ค้าในสหรัฐเพื่อสร่างความมั่นใจและนำไปบอกต่อผู้ซื้อรายย่อยของสหรัฐ

นอกจากนั้น ยังย้ำว่าภาคเอกชนทั้ง 8 สมาคมมีแผนในการแก้ไขปัญหาทั้งหมดไว้แล้ว และได้นำปัญหาทั้งหมดเสนอต่อคสช.แล้ว และพร้อมที่จะมีการจัดระเบียบใหม่ทั้งหมด โดยไม่ได้รู้สึกกังวลต่อการดำเนินการของสหรัฐในครั้งนี้