ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

ปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน

พล.อ. อุดมเดช สีตบุตร เลขาฯคสช.เป็นประธานในงานปลุกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน"ขอบคุณประเทศไทย"ที่พารากอน ฮอลล์