'ประจิน'ชวนนักลงทุนเกาหลีใต้ลงทุนในไทย

'ประจิน'ชวนนักลงทุนเกาหลีใต้ลงทุนในไทย

"พล.อ.อ.ประจิน"รองหน.คสช.หารือทูตเกาหลียันสัมพันธ์ไทย-เกาหลีใต้ ไทยคู่ค้าอันดับ10 เสนอให้นักลงทุนมาลงทุนในไทย

พลอากาศโท มณฑล สัชฌุกร โฆษกกองทัพอากาศ ที่ปรึกษาหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ( คสช.) ส่วนกองทัพอากาศ เปิดเผยว่าในวันที่ 26 มิ.ย. พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ได้ให้การต้อนรับ นายจอน แจ-มัน (H.E. Mr.Joen Jae-man) เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ประจำประเทศไทย และคณะ ในโอกาสเข้าพบหารือเกี่ยวกับแนวทางการขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างไทยและสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ในฐานะที่ผู้บัญชาการทหารอากาศเป็นหัวหน้าฝ่ายเศรษฐกิจในคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

ทั้งนี้ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยและสาธารณรัฐ เกาหลีใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยเป็นคู่ค้าอันดับ 10 ของสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ถือว่าอยู่ในอันดับที่มีความสำคัญมาก จากสถานการณ์ทางการเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมาทำให้เกิดผลกระทบกับการติดต่อทางด้านเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศ ทั้งในด้านการลงทุนและการท่องเที่ยว

อย่างไรก็ตามภายหลังจากที่คสช. ได้เข้ามาบริหารจัดการโดยใช้นโยบายคืนความสุขให้กับประชาชน จึงทำให้บรรยากาศทางการเมืองสามารถคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยได้รายงานให้รัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ทราบโดยตลอดและรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยทั้งก่อนและหลังการเข้ามาของคสช.

นอกจากนี้ในการสนทนาหารือกันครั้งนี้เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้นำข้อเสนอในการที่จะส่งเสริมให้นักลงทุนชาวเกาหลีเข้ามาลงทุนในประเทศไทยมากขึ้น รวมทั้งการชักชวนให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้กลับมาท่องเที่ยวในประเทศไทยให้มากเหมือนเดิมหลังจากที่จำนวนนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้ลดลงไปเมื่อหลายเดือนที่ผ่านมา เนื่องจากความไม่มั่นใจในสถานการณ์ทางการเมือง และได้ยืนยันว่าสาธารณรัฐเกาหลีใต้จะเป็นมิตร ที่ดีกับประเทศไทยตลอดไป

ทั้งนี้ พลอากาศเอก ประจินได้กล่าวขอบคุณในความเข้าใจต่อสถานการณ์ของประเทศไทยและการเข้ามาของคณะรักษาความสงบแห่งชาติของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยกล่าวว่านโยบายคืนความสุขให้กับประชาชนของคณะรักษาความสงบแห่งชาติมิได้หมายถึงเฉพาะประชาชนคนไทยเท่านั้น แต่รวมถึงประชาชนทุกคนและทุกชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วย จากการที่เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีใต้ได้ให้คำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ นับว่าเป็นประโยชน์และจะรับไปประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งสองประเทศ ทั้งในเรื่องของการลงทุน การท่องเที่ยว และการประกอบธุรกิจทั่วไป ถึงแม้ว่าในช่วงเวลาปัจจุบันประเทศไทยจะอยู่ในช่วงเวลาพิเศษทางการบริหาร แต่การใช้ชีวิตประจำวันทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศยังคงดำเนินไปได้อย่างปกติ มีความปลอดภัย และมีความสะดวกสบายตามที่ควรจะเป็น จึงขอให้มั่นใจในประเทศไทย และเชื่อใจในคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะทำให้ประเทศไทยเดินหน้าไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ในเวลาไม่นานนี้