สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 26-6-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ 26-6-57

สรุปภาวะซื้อขายตลาดอนุพันธ์ภาคบ่าย แนวโน้มการลงทุนพรุ่งนี้ ติดตามได้ใน Money Wise "NOW26" 26-6-57