'ประยุทธ์'ลาออกบอร์ดแบงก์ทหารไทย

'ประยุทธ์'ลาออกบอร์ดแบงก์ทหารไทย

"เอกพล"เลขานุการแบงก์ทหารไทย แจ้งต่อตลท."พล.อ.ประยุทธ์ "ขอลาออกจากกรรมการธนาคาร มีผลวันนี้(26มิ.ย.)

นายเอกพล ณ สงขลา เลขานุการ ธนาคารทหารไทย แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ขอลาออกจากกรรมการธนาคาร มีผลตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.

สำหรับตำแหน่งกรรมการธนาคารทหารไทยของพลเอกประยุทธ์นั้นเป็นที่นั่งในส่วนของกองทัพบกที่ถือหุ้นใหญ่อยู่ในอันดับ 8 ประมาณ 546 ล้านหุ้น คิดเป็นสัดส่วน 1.25% ซึ่งที่ผ่านมาก็จะมีผู้บัญชาการทหารบกเข้ารับตำแหน่งเป็นปกติ

ด้านธนาคารกรุงไทย นายปริญญา พัฒนภักดี เลขานุการธนาคารกรุงไทย แจ้งตลาดหลักทรัพย์ว่า คณะกรรมการธนาคารมีมติแต่งตั้งนายอารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม เป็นประธานกรรมการธนาคารและกรรมการธนาคารแทนนายวรวิทย์ จำปีรัตน์ ที่ขอลาออก พร้อมทั้งแต่งตั้งนายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ เป็นประธานกรรมการบริหารแทนนายพยุงศักดิ์ ชาติสุทธิผล มีผลตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.