จีนเผยแผนที่ใหม่ทะเลจีนใต้

จีนเผยแผนที่ใหม่ทะเลจีนใต้

จีนเปิดเผยแผนที่ประเทศฉบับใหม่อ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ ด้วยการทำให้น่านน้ำ เกาะ และแนวปะการัง

จีนเปิดเผยแผนที่ประเทศฉบับใหม่อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการตอกย้ำการอ้างอธิปไตยเหนือพื้นที่ในทะเลจีนใต้ ด้วยการทำให้น่านน้ำ เกาะ และแนวปะการังที่เป็นข้อพิพาทเรื่องสิทธิทับซ้อนกับประเทศอื่นๆ ดูเหมือนอาณาเขตของจีนชัดเจนยิ่งขึ้น

แผนที่ของจีนฉบับก่อนหน้านี้ แสดงพื้นที่ส่วนใหญ่ในทะเลจีนใต้ ที่จีนอ้างว่าเป็นอาณาเขตของจีน แต่อยู่ในกรอบเล็กๆ ซึ่งโดยปกติจะแยกออกมาอยู่ในมุมล่างสุดของแผนที่เพื่อให้พื้นที่อื่นๆ ที่เหลือของประเทศพอดีกับแผนที่ โดยล่าสุดแผนที่ฉบับใหม่ซึ่งมีขนาดยาวกว่าเดิม และไม่มีกรอบดังกล่าว อีกทั้งแสดงให้เห็นส่วนของจีนแผ่นดินใหญ่และพรมแดนทางทะเลในทะเลจีนใต้ทอดยาวลงไปยังชายฝั่งของมาเลเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

หนังสือพิมพ์พีเพิลส์ เดลี ของพรรคคอมมิวนิสต์จีน ระบุบนเว็บไซต์ว่า หมู่เกาะในทะเลจีนใต้บนแผนที่จีนฉบับเดิมนั้นจะอยู่ในกรอบแยกต่างหาก ทำให้ผู้อ่านไม่สามารถมองภาพรวมของแผนที่ทั้งหมดของจีนได้อย่างเต็มที่โดยตรง แต่แผนที่ฉบับใหม่จะทำให้ผู้อ่านสามารถมองเห็นอาณาเขตทั้งหมดของจีนได้อย่างชัดเจนด้วยการมองเพียงครั้งเดียว

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ผลิตแผนที่ยังกล่าวว่า แผนที่แนวดิ่งฉบับใหม่นี้มีเป้าหมายส่งเสริมให้พลเมืองจีนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการรักษาสิทธิทางทะเลและบูรณภาพแห่งดินแดนของจีนมากขึ้น

ด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีน กล่าวว่า จุดยืนของจีนในประเด็นปัญหาสิทธิทับซ้อนในทะเลจีนใต้ยังคงชัดเจนและยังไม่เปลี่ยนแปลง

จีนอ้างกรรมสิทธิ์เหนือพื้นที่ 90% ในทะเลจีนใต้ ซึ่งทับซ้อนกับพื้นที่บางส่วนของที่ฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย และไต้หวัน อ้างกรรมสิทธิ์