กนส.แนะคสช.ใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร

กนส.แนะคสช.ใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร

กนส.ยื่นหนังสือถึงคสช. แนะใช้ศาลยุติธรรมแทนศาลทหาร พิจารณาคดีภายใต้กฎอัยการศึก หวั่นภาพลักษณ์ของคสช.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่บริเวณด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบก (บก.ทบ.) ถนนราชดำเนิน กลุ่มนักกฎหมายอาสาเพื่อสิทธิมนุษยชน(กนส.) นำโดยนายปกาสิต ไตรยสุนันท์ หัวหน้ากลุ่มและนายวิญญัติ ชาติมนตรี เลขาธิการกลุ่มฯ เดินทางมายื่นหนังสือเสนอแนวทางแห่งความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนต่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

โดยนายวิญญัติ กล่าวว่า สืบเนื่องจากประกาศฉบับที่ 63/2557 เรื่องนโยบายเกี่ยวกับกระบวนการยุติธรรมของรัฐ เราเห็นว่าคสช.ต้องสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจต่อประชาชน โดยผู้ที่มีรายชื่อถูกดำเนินคดีเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นจากกฎอัยการศึกมีขอบเขตจำกัด ทำให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของคสช. จึงขอเสนอดังนี้

1.ขอให้คสช.พิจารณาโอนคดีทั้งหมดไปพิจารณาที่ศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นศาลพลเรือน ที่ไม่ใช่ศาลทหาร เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาต่อสู้คดีอย่างเต็มที่ มีสิทธิอุทธรณ์และฎีกา ให้นำไปสู่การปรองดองที่ยั่งยืน 2.ในการปฏิบัติข่าวสารหรือไอโอ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับหลักความยุติธรรมและหลักสิทธิมนุษยชนส่งผลกระทบต่อบุคคลต่างๆ จึงอยากเสนอให้คสช.นำเสนอข่าวหรือปฏิบัติการด้านการข่าวโดยยึดหลักความเป็นจริงและเปิดเผย ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลจึงจะได้การยอมรับจากประชาชน

เมื่อถามว่าเกรงหรือไม่ว่าจะถูกมองว่าไม่มีความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมของศาลทหารได้ นายวิญญัติ กล่าวว่า ไม่ได้ไม่เชื่อมั่นศาลทหาร เพราะในเรื่องกระบวนการเราเชื่อมั่น แต่การที่มีศาลเดียวโอกาสที่จะพิจารณาคดีอย่างถี่ถ้วนหรือไม่ หรือการนำเสนอพยานหลักฐานควรมีการตรวจสอบถ่วงดุล หากมีเพียงศาลเดียว ไม่มีการอุทธรณ์และฎีกาจะทำให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยได้