ของดีเมืองยะหริ่ง

ของดีเมืองยะหริ่ง

เทศกาลปลากะพงและของดีเมืองยะหริ่ง ครั้งที่ 20 จ.ปัตตานี เป็นขบวนแห่ทางวัฒนธรรมที่สวยงามตระการตา

ภาพข่าว : จรูญ ทองนวล #NOW26 #ktnews