บอร์ดธปท.ตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการฯ5ตำแหน่ง

บอร์ดธปท.ตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการฯ5ตำแหน่ง

บอร์ดธปท.แต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการฯ 5 ตำแหน่ง มีผล 1 ต.ค.นี้

นายชาญชัย บุญฤทธิ์ไชยศรี เลขานุการ คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการฯ วันนี้มีมติเห็นชอบการแต่งตั้งผู้ช่วยผู้ว่าการ ธปท. ทดแทนตำแหน่งเดิมที่จะว่างลง ได้แก่ นายเมธี สุภาพงษ์ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายนโยบายการเงิน, นายรณดล นุ่มนนท์ เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับสถาบันการเงิน, นายสาทร โตโพธิ์ไทย เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายช่วยงานบริหาร, นายวรพร ตั้งสง่าศักดิ์ศรี เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายออกบัตรธนาคาร และนางสุภาวดี ปุณศรี เป็นผู้ช่วยผู้ว่าการ สายวางแผนและงบประมาณ ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป