KTB - ซื้อ

KTB - ซื้อ

สินเชื่อเดือนพ.ค.โดดเด่นสุด หนุนศักยภาพปรับประมาณการกำไรเพิ่ม

ประเด็นการลงทุน

เนื่องด้วย KTB เป็นธนาคารพาณิชย์ใหญ่สุดของรัฐบาลเราจึงคาดว่าธนาคารจะรายงานผลการดำเนินงานหลักปี 2557 และปี 2558 แข็งแกร่ง หนุนโดยการเติบโตของสินเชื่อที่สอดคล้องกับหน่วยงานรัฐและโครงการโครงสร้างพื้นฐานรัฐ โดยธนาคารมีอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยงที่ 13.3% (คิดเป็นเงินกองทุนขั้นที่ 1 ที่ 9.8%) ซึ่งจะกระตุ้นให้ธนาคารสามารถปล่อยสินเชื่อได้หลายปีโดยไม่จำเป็นต้องมีการเพิ่มทุน KTB ปัจจุบันซื้อขายด้วย PBV ที่ 1.35เท่า (สูงกว่าค่าเฉลี่ยระยะยาวที่ 0.5 SD) เทียบกับจุดสูงสุดที่ผ่านมาที่ 1.7เท่า ในปี 2556 (สูงขึ้น +1.5 SD) เราคงคำแนะนำ ซื้อ

สินเชื่อสุทธิ พ.ค.โต 1.9% MoM หนุนโดยสินเชื่อภาครัฐ

เราไม่ประหลาดใจที่เห็น สินเชื่อสุทธิของ KTB ในเดือนพ.ค.เป็น 1.73 ล้านล้านบาท สูงขึ้น 1.9% MoM และ 4.8% YTD ส่วนสินเชื่อภาครัฐ (คิดเป็น 8% ของสินเชื่อรวม) เพิ่มสูงขึ้น 10% MoM ในขณะที่สินเชื่อบรรษัทและสินเชื่อรายย่อยโตอย่างละ 1% MoM เราคาดผลประกอบการสินเชื่อจะปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิ.ย.เป็นต้นไป เนื่องจากเหตุไม่สงบทางการเมืองสิ้นสุดลงและ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช) ที่เข้ามาทำหน้าที่กำลังเร่งเบิกจ่ายและยังมีมาตราการกระตุ้นเศรษฐกิจ อย่างเร่งด่วน

ผลการปล่อยสินเชื่อเดือนพ.ค.จะหนุนให้สินเชื่อของ KTB ในช่วง 5 เดือนแรกโต 4.8% ตั้งแต่ปลายปีจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสูงกว่าเป้าการเติบโตสินเชื่อทั้งปีของผู้บริหารที่ 4.5% ให้สังเกตว่าเราตั้งสมมติฐานสินเชื่อปี 2557 ขยายตัวเพียง 7% ในประมาณการของเรา เนื่องจากธนาคารเกือบบรรลุเป้าการเติบโตสินเชื่อของเราอย่างรวดเร็วใน 5 เดือนแรกของปี 2557 ส่งผลให้เราเห็นโอกาสในการปรับเพิ่มประมาณการกำไรของเราขณะนี้ เราคาดสินเชื่อครึ่งหลังของปี 2557 โตอย่างรวดเร็วดีกว่าครึ่งแรก หนุนโดยสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจมหภาคปรับตัวดีขึ้น

การตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญฯปี 2557 มีแนวโน้มปรับตัวลดลง

KTB มีการจัดการคุณภาพสินทรัพย์อย่างดี โดยมีอัตราส่วนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมต่อหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ที่ 106% และสัดส่วนหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ต่อสินเชื่อรวมต่ำที่ 2.9% เราคาดการตั้งสำรองหนี้สูญฯปี 2557 จะลดลง YoY หลังจากที่ธนาคารมีการตั้งสำรองหนี้สูญฯจำนวนมากที่ 12.3 พันล้านบาทในปี 2556 โดยเราคาดบริษัทจะตั้งสำรองหนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญฯปีนี้จำนวน 11 พันล้านบาท ลดลง 10.5% YoY

คาดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2557 คงตัว YoY

ผู้บริหารแนะธนาคารมีแนวโน้มการเติบโตสินเชื่อปี 2557 ที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้ KTB คงส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระหว่าง 2.6-2.7% ใกล้เคียงปีก่อน พร้อมกันนี้ธนาคารยังมีแผนเน้นสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงมากขึ้น (สินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อธุรกิจ SME) เราคาดส่วนต่างอัตราดอกเบี้ยปี 2557 ที่ 2.6% ในประมาณการของเรา ผู้บริหารคาดอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันบัตรระยะเวลา 1 วัน จะคงตัวที่ 2.00% ตลอดปี 2557 (ส่วนผู้บริหารธนาคารอื่นๆที่อยุ่ภายใต้การวิเคราะห์ของเราคาดว่าจะมีการปรับลดอัตราดอกเบี้ยธุรกรรมซื้อคืนพันธบัตรระยะเวลา 1 วันอีกอย่างน้อย 1 ครั้งในปีนี้)