แจงทูตทหาร

แจงทูตทหาร

คสช.ชี้แจงผู้ช่วยทูตทหารประจำประเทศไทย15ประเทศ ได้รับรู้และเข้าใจการแก้ไขปัญหาต่างๆที่กองบัญชาการกองทัพบก