'ณรงค์ชัย'แจงนักธุรกิจออสเตรเลีย

'ณรงค์ชัย'แจงนักธุรกิจออสเตรเลีย

"ณรงค์ชัย" ไม่แปลกใจท่าทีสหรัฐ-อียู พร้อมใช้เวทีประชุมหอการค้าออสเตรเลีย ชี้แจงสร้างความมั่นใจ

นายณรงค์ชัย อัครเศรณี อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ไม่รู้สึกประหลาดใจที่สหรัฐและสหภาพยุโรป (อียู) ประกาศการจัดอันดับและชะลอการลงนามข้อตกลงต่าง ๆ กับประเทศไทย ซึ่งต้องยอมรับว่าประเทศมหาอำนาจทั่วโลกต่างคาดหวังว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนสูง จึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศทั่วโลกอยากเห็นไทยเป็นประเทศที่มีความโปร่งใสเหมาะที่จะเข้ามาทำการค้าการลงทุน

นายณรงค์ชัย กล่าวว่า ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมาไทยไม่สามารถผ่านพ้น หรือแก้ไขปัญหาที่จะสร้างความเชื่อมั่นในการที่หลายประเทศจะเข้ามาทำการค้าการลงทุน เพราะติดปัญหาการบริหารทางการเมือง แต่เมื่อคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศจัดการระบบน่าจะทำให้ปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม หลังจากนี้ไปปรับตัวดีขึ้น แม้ประเทศมหาอำนาจ เช่น สหรัฐ และอียู จะประกาศไม่ยอมรับการบริหารงานจากทหารก็ตาม ดังนั้น จึงถึงเวลาแล้วที่ประเทศไทยจะต้องจัดระบบ เพื่อให้รัฐบาลใหม่ที่จะเข้ามาบริหารประเทศสามารถสร้างความเชื่อมั่น

อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การประชุมสัมมนาหอการค้าออสเตรเลีย-ไทย วันนี้ (25 มิ.ย.) ตนได้รับเกียรติปาฐกถาเกี่ยวกับทิศทางอนาคตประเทศไทยให้กับนักธุรกิจออสเตรเลีย โดยจะอาศัยเวทีนี้ชี้แจงทำความเข้าใจว่าขณะนี้ประเทศไทยเริ่มจะปรับตัวให้เป็นระบบสากล และจะทำอย่างไรให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมั่นคง โดยสามารถเชื้อเชิญให้ต่างชาติเข้ามาทำการค้าการลงทุน ซึ่งประเทศไทยถือเป็นประเทศที่มีการค้าอยู่ในอันดับต้น ๆ จากการที่ส่งออกแต่ละปีมีมูลค่าเกิน 200,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ จึงเป็นสิ่งที่หลายประเทศมั่นใจที่จะมาทำการค้าการลงทุน หากไทยสามารถจัดระบบอำนวยความสะดวกและป้องกันพร้อมดูแลไม่เกิดการเอาเปรียบ ป้องกันการทุจริต ก็น่าจะทำให้ไทยกลับมาดีขึ้นได้ในอนาคต