คาดอียูคว่ำบาตรไทยส่งออกร่วง10%

คาดอียูคว่ำบาตรไทยส่งออกร่วง10%

"ไพบูลย์" ชี้อียูคว่ำบาตรไทย ส่งผลสินค้าส่งออกลด 10% เชื่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีน ให้ผลดีต่อตลาดไทย

นายไพบูลย์ นลินทรางกูร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด กล่าวว่า หากสหภาพยุโรปประกาศลดความสัมพันธ์และปฏิเสธความร่วมมือทางการค้า การเกษตร และการท่องเที่ยวกับไทย คาดว่าจะส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาคการค้าและการลงทุน โดยเฉพาะสัดส่วนการส่งออกประมาณ 10% ของประเทศ ที่ส่งออกไปยังทวีปยุโรปคงขาดหายไป ส่วนการทำสัญญาทางการค้าต่างๆ คงต้องมีการยกเลิก เนื่องจากสหภาพยุโรปมีความไม่มั่นใจในระบบการบริหารประเทศที่ปราศจากรัฐบาล ซึ่งเป็นการเร่งให้ไทยต้องดำเนินการสู่การเลือกตั้งโดยเร็ว

อย่างไรก็ตาม มองว่าหากการส่งออกที่เหลืออีก 90% ในตลาดทั่วโลก มีความแข็งแกร่ง ก็ไม่น่ากังวลมากนัก ประกอบกับตลาดคู่ค้าใหญ่อย่างจีนมีการฟื้นตัวขึ้นอย่างต่อเนื่อง และจะส่งผลดีต่อภาคการค้าของไทย

ด้านตลาดทุนไทยได้รับผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในขณะนี้ นักลงทุนต่างชาติที่ซื้อขายผ่านบริษัทปรับตัวลดลงเหลือ 20 % จากปีก่อนที่มีสัดส่วนการซื้อขายที่ 30% ของปริมาณการซื้อขายทั้งหมด และกลับกลายเป็นกลุ่มนักลงทุนรายย่อยภายในประเทศที่ปรับเพิ่มขึ้นจาก 40% ในปีก่อน เป็น 50% ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศยังอยู่ในระดับปกติที่ 30%