พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย202ลบ.

พอร์ตลงทุนหุ้นวันนี้ต่างชาติขาย202ลบ.

พอร์ตลงทุนต่างชาติขาย 202 ลบ. รายย่อยซื้อ 1.2 พันลบ. สถาบันขาย 793 ลบ. บัญชีบล.ขาย 221 ลบ.

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯ แยกตามประเภทนักลงทุน ณ วันที่ 24 มิ.ย. 2557 (หน่วย:ล้านบาท)

นักลงทุนสถาบัน1,939.962,733.25-793.29

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์3,409.943,631.25-221.31

นักลงทุนต่างชาติ7,584.567,786.84-202.28

นักลงทุนทั่วไป23,051.3021,834.41 1,216.89

มูลค่าการซื้อขายรวม 35,985.75 ล้านบาท