'วิรัตน์'ยื่นผู้ตรวจส่งศาลรธน.เลือกตั้งโมฆะ

'วิรัตน์'ยื่นผู้ตรวจส่งศาลรธน.เลือกตั้งโมฆะ

"วิรัตน์"ยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน วอนส่งต่อศาลรธน.เพิกถอนเลือกตั้ง 2 ก.พ. เป็นโมฆะ

ที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) สนามบินน้ำ ซึ่งเป็นสถานที่ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินใช้เป็นสถานที่ทำงานชั่วคราว ภายหลังกลุ่มกปปส.ปิดตั้งชุมนุมหน้าบริเวณศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิรัตน์ กัลยาศิริ ส.ส.สงขลา และหัวหน้าทีมกฎหมาย พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ได้เดินทางมายื่นเรื่องร้องเรียนขอให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้พิจารณาส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาการเลือกตั้งทั่วไปวันที่ 2ก.พ. เป็นโมฆะ โดยมีนายเฉลิมศักดิ์ จันทรทิม เลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดิน และนายรักษเกชา แฉ่ฉาย โฆษกและรองเลขาธิการผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้รับเรื่อง

โดยมีประเด็นดังนี้ 1.การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งนี้มิได้ดำเนินการเลือกตั้งเป็นวันเดียวกันทั่วราชอาราจักรขัดรัฐธรรมนูญมาตรา 108 , 2.การเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งนี้ขัดหลักความเสมอภาคตามรัฐธรรมนูญมาตรา 30 ทั้งยังไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการเลือกตั้งในการปกครองระบอบประชาธิปไตยตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 3.การเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.57 เกิดการกระทำที่ทำให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม 4.สถานการณ์ทางการเมืองขณะนี้ไม่อำนวยให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้อย่างเสรี ทำให้ผลการเลือกตั้งไม่สะท้อนความต้องการที่แท้จริงของประชาชนได้ 5. คณะกรรมการการเลือกตั้งผู้มีอำนาจหน้าที่โดยตรงในการจัดการเลือกตั้ง ไม่สามารถจัดการเลือกตั้งให้เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ