'ฮอร์ นัมฮง'จี้ฝ่ายค้านร่วมประชุมสภา

'ฮอร์ นัมฮง'จี้ฝ่ายค้านร่วมประชุมสภา

"ฮอร์ นัมฮง"เรียกร้องฝ่ายค้านร่วมประชุมสภา หากต้องการถกเถียงเรื่องการปฏิรูปเลือกตั้ง

นายฮอร์ นัมฮง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา เรียกร้องให้พรรคฝ่ายค้านหลักเข้าร่วมการประชุมสภา หากต้องการถกเถียงเรื่องการปฏิรูปเลือกตั้งหรือจัดการเลือกตั้งใหม่อย่างแท้จริง

นายฮอร์ นัมฮง กล่าวระหว่างพบกับนายฮิวโก สไวร์ รัฐมนตรีช่วยต่างประเทศอังกฤษที่มาเยือนว่า พรรคกู้ชาติกัมพูชาควรยุติการประท้วงและเข้าร่วมประชุมสภาหากต้องการให้ปฏิรูปเลือกตั้งหรือจัดการเลือกตั้งใหม่อย่างแท้จริง เนื่องจากรัฐธรรมนูญบัญญัติไว้ว่า ไม่สามารถยุบสมัชชาแห่งชาติหรือสภาผู้แทนราษฎรได้ก่อนครบวาระ 5 ปี

ข้อเรียกร้องของฝ่ายค้านที่ต้องการจัดการเลือกตั้งใหม่หรือจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดจึงต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และหากต้องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ ส.ส.ทั้งหมดทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านจะต้องเข้าประชุมสภาเพื่ออภิปรายกันในสภา นายฮอร์กล่าวด้วยว่า พรรคประชาชนกัมพูชาซึ่งเป็นรัฐบาลยังคงพร้อมเจรจากับฝ่ายค้าน

ด้านนายสไวร์ กล่าวว่า พรรครัฐบาลและฝ่ายค้านกัมพูชาจะต้องพบและเจรจากันเพื่อหาทางออกแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ นายสไวร์เดินทางถึงกรุงพนมเปญเมื่อวันพฤหัสบดี (30 ม.ค.) มีกำหนดเยือน 2 วัน เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและสอบถามสถานการณ์การเมืองกัมพูชาในขณะนี้ โดยจะเข้าพบนายกรัฐมนตรีฮุน เซนและแกนนำฝ่ายค้านด้วย