ออสเตรเลียร้องไทยเคารพผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

ออสเตรเลียร้องไทยเคารพผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

รมว.ต่างประเทศออสเตรเลีย เรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพผู้มีสิทธิเลือกตั้งวันที่ 2 ก.พ.นี้ พร้อมแก้ไขปัญหาตามระบอบประชาธิปไตย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในเช้าวันนี้ นายจลูี บิช็อป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศออสเตรเลียได้ตอบคำถามของผู้ดำเนินรายการ วิทยอุอสเตรเลียเกี่ยวกับการเลือกตั้งในประเทศไทยในวันอาทิตย์นี้ว่า เราขอเรียกร้องให้ทกุฝ่ายเคารพสิทธิในการลงคะแนนเสียงของคนไทยในการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์เราสนับสนุน ให้ทุกฝ่ายแก้ปัญหาความแตกต่างทางการเมืองผ่านทางกระบวนการประชาธิปไตยโดยสันติและเคารพในหลักนิติธรรม

แม้จะเป็นสถานการณ์ที่ยากลำบากก็ตาม แน่นอนว่าเราส่งความปรารถนาดีและสนับสนุนประเทศไทยในการพยายามหาทางออกให้แก่ปัญหาทางการเมือง โดยเฉพาะในการเลือกตั้งวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ เราขอแนะนำให้ชาวออสเตรเลียหลีกเลี่ยงสถานที่ลงคะแนนเสียง หลีกเลี่ยงการชมุนุมทางการเมืองและกิจกรรมการประท้วง เนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน