ต่างชาติถล่มขายหุ้นเดือนม.ค.1.3หมื่นล.

ต่างชาติถล่มขายหุ้นเดือนม.ค.1.3หมื่นล.

ต่างชาติถล่มขายหุ้นไทยเดือนม.ค. 1.3 หมื่นล้าน รายย่อยซื้อ 1 หมื่นล้าน สถาบันซื้อ 3.4 พันล้าน บัญชีบล.ขาย 519 ล้าน

พอร์ตลงทุนตลาดหลักทรัพย์ฯแยกตามประเภทนักลงทุนระหว่างวันที่ 1-31 ม.ค.2557

สถาบันในประเทศซื้อสุทธิ 3,475.45 ล้านบาท

บัญชีบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 519.86 ล้านบาท

นักลงทุนต่างประเทศขายสุทธิ 13,665.35 ล้านบาท

นักลงทุนทั่วไปในประเทศซื้อสุทธิ 10,709.75 ล้านบาท