โพลชี้ปชช.หวั่นความรุนแรงเลือกตั้ง36.55%

โพลชี้ปชช.หวั่นความรุนแรงเลือกตั้ง36.55%

สวนดุสิตโพลระบุปชช.กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในวันเลือกตั้ง 36.55%

สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดทำโพล : เลือกตั้ง 2 ก.พ. อย่างไร? ไม่ให้วุ่นวาย โดยระบุว่าจากที่นายกฯยิ่งลักษณ์ และ กกต.ประชุมหารือกันเรื่องการเลือกตั้ง 2 กุมภาพันธ์ แล้วสรุปออกมาว่าไม่เลื่อนการเลือกตั้ง ทำให้หลายฝ่ายต่างเป็นห่วงและวิตกกังวลว่าจะมีสถานการณ์ที่รุนแรงหรือความวุ่นวายเกิดขึ้นในช่วงการเลือกตั้งเช่นเดียวกับวันเลือกตั้งล่วงหน้าที่ผ่านมา เพื่อเป็นการสะท้อนความคิดเห็นของประชาชนที่มีสิทธิเลือกตั้ง “สวนดุสิตโพล” มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จึงได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,403 คน ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2557 สรุปผลดังนี้

1. ประชาชนคิดอย่างไร? กรณี นายกฯยิ่งลักษณ์ และ กกต.ประชุมหารือกันแล้วสรุปไม่เลื่อนการเลือกตั้ง วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ อันดับ 1 รู้สึกเป็นห่วงและกังวล กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขึ้นในวันเลือกตั้ง 36.55% อันดับ 2 ต้องยอมรับและปฏิบัติตาม ออกไปใช้สิทธิเลือกตั้งเพื่อรักษาสิทธิของตนที่มีอยู่ 18.07% อันดับ 3 ทั้งรัฐบาล กกต. และกปปส ควรพูดจาตกลงร่วมกันก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความวุ่นวายในวันเลือกตั้ง 17.23% อันดับ 4 กลัวเรื่องความไม่ปลอดภัย เดินทางไม่สะดวก ประชาชนไม่กล้าออกมาใช้สิทธิเนื่องจากมีม็อบมาชุมนุมและปิดหน่วยเลือกตั้ง 15.55% อันดับ 5 สิ้นเปลืองงบประมาณ การเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีความพร้อม เลือกไปก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ 12.60%

2. ประชาชนคิดว่าควรทำ อย่างไร? การเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ จึงจะไม่วุ่นวาย อันดับ 1 ควรเจรจาพูดคุยเพื่อหาข้อยุติให้ได้ ขอความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องให้เห็นแก่บ้านเมืองและประโยชน์ของส่วนรวม 36.04% อันดับ 2 ยกเลิกหรือเลื่อนการเลือกตั้งออกไปก่อน 20.30% อันดับ 3 มีมาตรการรักษาความปลอดภัย เพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจตามหน่วยเลือกตั้งต่างๆ 19.79% อันดับ 4 ทำตามหน้าที่ของประชาชนให้ดีที่สุด ไม่สร้างความเดือดร้อนหรือความวุ่นวายให้บ้านเมือง 12.18% อันดับ 5 กกต. จะต้องปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด ตรงไปตรงมา มีการวางแผนการเลือกตั้งที่ดี ป้องกันการทุจริตเลือกตั้งหรือวิธีการปฏิบัติเมื่อถูกปิดหน่วยเลือกตั้ง 11.69%