ยอดจดทะเบียนบริษัทปี56เพิ่ม5%

ยอดจดทะเบียนบริษัทปี56เพิ่ม5%

ยอดบริษัทจดทะเบียนทั้งปี 2556 ทะลุ 6.7 หมื่นราย ทำลายสถิติต่อเนื่อง ก่อสร้าง อสังหาริมทรัพย์ ครองแชมป์ ระบุการเมืองเป็นปัจจัยเสี่ยง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกระพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2556 มีการจดทะเบียนจัดตั้ง จำนวน 67,302 ราย เพิ่มขึ้น 3,457 ราย คิดเป็น 5% เมื่อเทียบกับปี 2555 ซึ่งมีจำนวน 63,845 ราย โดยเป็นจำนวนสูงสุดนับแต่มีการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วนบริษัทเป็นต้นมา

ในเดือนธ.ค. 2556 ผู้ประกอบธุรกิจยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งห้างหุ้นส่วนบริษัททั่วประเทศ จำนวน 2,906 ราย ลดลง 1,491 ราย คิดเป็น 34% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. 2556 ซึ่งมีจำนวน 4,397 ราย และลดลง 1,634 ราย คิดเป็น 36% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 2555 ซึ่งมีจำนวน 4,540 ราย สำหรับนิติบุคคลที่จดทะเบียนเลิกทั่วประเทศในเดือนธ.ค. 2556 มีจำนวน 4,582 ราย

มูลค่าทุนจดทะเบียนจัดตั้งใหม่ในเดือนธ.ค.2556 มีจำนวนทั้งสิ้น 33,813 ล้านบาท เพิ่มขึ้น จำนวน 8,364 ล้านบาท คิดเป็น 33% เมื่อเทียบกับเดือนพ.ย. 2556 ซึ่งมีจำนวน 25,449 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น จำนวน 17,024 ล้านบาท คิดเป็น 101% เมื่อเทียบกับเดือนธ.ค. 2555 ซึ่งมีจำนวน 16,789 ล้านบาท

ประเภทธุรกิจที่จดทะเบียนจัดตั้งสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ ก่อสร้างอาคารทั่วไป จำนวน 291 ราย อสังหาริมทรัพย์ จำนวน 242 ราย ขายส่งเครื่องจักร จำนวน 83 ราย ให้คำปรึกษาด้านการจัดการ จำนวน 78ราย และภัตตาคารร้านอาหารและเครื่องดื่ม จำนวน 64 ราย

นายณัฐวุฒิ กล่าวถึง แนวโน้มการจดทะเบียนจัดตั้งในปี 2557 นั้น คาดว่าจะขยายตัวเพิ่มขึ้น ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศและการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก รวมทั้งการได้รัฐบาลใหม่ภายหลังการเลือกตั้งจะมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ภาคธุรกิจเกิดความเชื่อมั่นมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การบริโภค การลงทุนของภาคเอกชน และการใช้จ่ายของภาครัฐ รวมทั้งสถานการณ์ทางการเมืองที่จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ และการจดทะเบียนธุรกิจโดยรวม

ปัจจุบัน ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 มีห้างหุ้นส่วนบริษัทจำกัดดำเนินกิจการอยู่ทั่วประเทศ จำนวน559,713 ราย มีทุนจดทะเบียนรวมทั้งสิ้น 10.75 ล้านล้านบาท แบ่งเป็น บริษัทจำกัด 381,436 ราย บริษัทมหาชนจำกัด 1,038 ราย และห้างหุ้นส่วนจำกัด/ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล 177,239 ราย