ซีไอเอ็มบีรับการเมืองร้อน ลูกค้าคืนหนี้ช้า

ซีไอเอ็มบีรับการเมืองร้อน ลูกค้าคืนหนี้ช้า

ซีไอเอ็มบียอมรับการเมืองร้อน เริ่มแผลฤทธิ์ ลูกค้าคืนหนี้ช้า-สินเชื่อบุคคลแผ่ว ชี้หากการเลือกตั้ง 2 ก.พ.เดือด จ่อทบทวนเป้าสินเชื่อ

นายอดิศร เสริมชัยวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจรายย่อย ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) (CIMBT) กล่าวว่า จากสถานการณ์การเมืองที่เกิดขึ้นในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อการจับจ่ายของประชาชน สะท้อนได้จากการขอสินเชื่อบุคคลในเดือนมกราคมเติบโตช้าลงจากไตรมาส 4 ปี 2556 จากที่มียอดสินเชื่อบุคคล เดือนละ 2,000 ล้านบาทเหลือ 1,400 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2557 เนื่องจากผู้บริโภคบางส่วนมีความกังวลเรื่องการเมืองมากกว่าการจับจ่ายและหันมาออมเงินมากขึ้น เนื่องจากไม่มั่นใจสถานการณ์การเมืองในระยะข้างหน้า

นอกจากนี้พบว่ามีลูกค้าบางส่วนจ่ายชำระหนี้ไม่ตรงเวลา โดยเลื่อนการชำระหนี้ออกไปอีก ประมาณ 15-30 วัน เพราะไม่ได้รับความสะดวกจากการเดินทาง แต่ไม่ใช่เป็นหนี้ที่ก่อให้เกิดรายได้ ( เอ็นพีแอล) แต่อย่างใด

"ปัญหาการเมืองกระทบปัญหาการวางแผนธุรกิจและภาคธนาคารด้วย เพราะสถานการณ์การเมืองเป็นปัญหาที่คาดการณ์ได้ยาก แตกต่างจากปัจจัยเศรษฐกิจที่มองล่วงหน้าได้ ซึ่งหากการเลือกตั้งในวันที่ 2 กุมภาพันธ์นี้ มีความรุนแรง ธนาคารคงต้องมีการปรับเป้าหมายการเติบโตสินเชื่อรายย่อย จากที่ตั้งเป้าว่าจะมียอดสินเชื่อรวมปีนี้ 20,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นตัวเลขใกล้เคียงกับปีก่อน

นอกจากนี้ปัจจัยการเมือง ยังทำให้ธนาคารต้องปรับการออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินสอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนในสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำ เช่น กองทุนตราสารหนี้ กองทุนตราสารเงิน จากที่ปีก่อนเน้นออกผลิตภัณฑ์ที่ลงทุนในหุ้นเป็นหลัก ซึ่งหากธนาคารปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้าได้ก็จะไม่กระทบมาก

ส่วนปัญหาหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ที่หลายฝ่ายกังวลว่าจะเพิ่มขึ้นจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ธนาคารได้มีความเข้มงวดตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.)ได้มีการควบคุมสินเชื่อ โดยลดสัดส่วนการให้วงเงินสินเชื่อ เพื่อไม่ให้เอ็นพีแอลเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งยังเห็นคุณภาพสินเชื่ออยู่ในเกณฑ์ที่ดี โดยเฉพาะสินเชื่อบ้าน อัตราการขยายตัวยังปกติ เนื่องจากลูกค้าที่ซื้อบ้าน มีการวางแผนไว้ล่วงหน้าแล้ว จึงไม่ได้รับผลกระทบ