อียูแถลงห่วงคนไทยต้องได้รับสิทธิเลือกตั้ง

อียูแถลงห่วงคนไทยต้องได้รับสิทธิเลือกตั้ง

ผู้แทนระดับสูงอียู ออกแถลงการณ์ห่วงเกี่ยวกับการกระทำซึ่งขัดต่อกรอบประชาธิปไตยของไทย ประชาชนไทยควรมีอิสระในการใช้สิทธิเลือกตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (30 ม.ค.) โฆษกของ Catherine Ashton ผู้แทนระดับสูงสหภาพยุโรปด้านการต่างประเทศและนโยบายความมั่นคง และรองประธานคณะกรรมาธิการยุโรป ได้ออกแถลงการณ์ โดยมีเนื้อหาระบุว่า ผู้แทนระดับสูงคัดค้านความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทยและร้องขออย่างต่อเนื่องให้ทุกฝ่ายมีการเสวนาทางการเมืองเพื่อแก้ไขความเห็นต่าง เคารพกระบวนการทางประชาธิปไตย และธำรงไว้ซึ่งหลักนิติธรรมแม้สหภาพยุโรปจะเคารพว่า เรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องของชาวไทยที่ต้องแก้ไข ผู้แทนระดับสูงห่วงกังวลเกี่ยวกับการกระทำซึ่งขัดต่อ กรอบประชาธิปไตยของไทย ประชาชนไทยควรมีอิสระในการใช้สิทธิตามหลักประชาธิปไตยในการลงคะแนนเสียงเฉกเช่นเดียวกับการใช้สิทธิในการชุมนุมอย่างสันติ

ในช่วงที่ยากลำบากสำหรับประเทศไทย การหลีกเลี่ยงมิให้สถานการณ์ถดถอยลงเป็นสิ่งจำเป็น ผู้แทนระดับสูงเรียกร้องให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแสดงความอดทนอดกลั้นถึงที่สุด อนาคตของประเทศไทยเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกฝ่ายการหารืออย่างจริงใจระหว่างฝ่ายผู้มีอำนาจกับฝ่ายที่คัดค้านโดยมีวัตถุประสงค์ในการหาทางออกทางการเมืองบนพื้นฐานของหลักการประชาธิปไตยภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญเท่านั้นที่จะเป็นทางออก